Kultura

22.07.2013 18:00

Szechita-Halal. O uboju rytualnym

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Kwestia uboju rytualnego oraz głosowanie w sejmie i jego wyniki wywołały intensywną dyskusję dotyczącą praw mniejszości, praw religijnych, antysemityzmu, ekonomii i polityki.
Pada wiele argumentów za i wiele przeciw. Obie strony sporu mają swoich zwolenników i przeciwników.

Chcemy zorganizować przestrzeń, w której wszystkie zainteresowane środowiska mogą spokojnie przedstawić swoje racje.

Zapraszamy do udziału w debacie.

Prowadzacy: Adam Szostkiewicz – dziennikarz tygodnika „Polityka”, tłumacz i publicysta

Uczestnicy dyskusji:

 • Rabin Michael Schudrich – naczelny rabin Polski
 • Ahmed Ulusoy – Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie
 • Dr Paweł Borecki, prawo wyznaniowe, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Aneta Wiewiórowska, prawo europejskie, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Prof. Jan Woleński, filozof, Uniwersytet Jagielloński
 • Dariusz Gzyra, prezes Stowarzyszenia Empatia

Zagadnienia, które chcielibyśmy poruszyć w trakcie dyskusji:

 • Znaczenie uboju rytualnego dla Żydów i Muzułmanów, co mówi Tora i Koran o uboju rytualnym?
 • Ubój rytualny jako element tradycji religijnej, czy jego zakaz ogranicza wolność religijną?
 • Czy są jakieś granice dla obyczajów religijnych, a jeśli tak, to gdzie przebiegają?
 • Czy mamy prawo oceniać moralnie obyczaje religijne, czy też są one poza taka oceną, bo uświęca je to, ze są religijne?
 • Czy zwierzęta bardziej/mniej cierpią w trakcie uboju rytualnego?
 • Jakie są możliwe rozwiązania? Czy i jakie są granice kompromisu?
 • Co mówi prawo (wyznaniowe, europejskie) na temat uboju rytualnego?
 • Czy zakaz uboju ma wpływ na ekonomię, gospodarkę, politykę?
 • Efekty głosowania na temat uboju w Sejmie, co głosowanie spowodowało?

Wstęp wolny.

18.07.2013