Wydarzenie

22.06.2014 09:00

Tożsamość społeczna, konflikty międzygrupowe i uprzedzenia

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Konferencja zorganizowana w 95 rocznicę śmierci Henri Tajfela, jednego z najwybitniejszych współczesnych psychologów społecznych, który położył fundamenty pod współczesne badania uprzedzeń, dyskryminacji i tożsamości społecznej.

Podczas konferencji odbędzie się część wykładowa, otwarta dla publiczności. Organizatorami konferencji są Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Kent.

22 czerwca, godz. 918, wstęp wolny.

29.05.2014