Spotkanie
4.03.2019

Relacja audio: Waliców: DNA Warszawy - Dziedzictwo Europy

Trzy kamienice przy ulicy Waliców w Warszawie. W nich zapisane jest DNA przedwojennego miasta. Powstały sto lat temu, przetrwały getto, powstanie warszawskie i powojenne rozbiórki. Opustoszałe, otoczone biurowcami, hotelami i blokami mieszkalnymi, niedawno zostały wpisane do rejestru zabytków. 


Wysłuchaj nagrania ze spotkania (4.03.2019) - część 1 i część 2: 

Czy Waliców może odzyskać swoją przedwojenną tożsamość, kiedy ulice, podwórka i domy tętniły życiem? Czy w sercu warszawskiego city jest miejsce na pamięć oraz centrum spotkań i życia społecznego? Jak widzą to eksperci, władze Warszawy, środowiska miejskie i mieszkańcy? Czy możemy wspólnie stworzyć plan dla Waliców? W jaki sposób przywrócić je mieszkańcom Warszawy? 

Zapraszamy na dyskusję z udziałem architektów, kuratorów, działaczy miejskich, historyków, varsavianistów i mieszkańców. 

Kamienice przy ulicy Waliców 10, 12 i 14 w czasie wojny stanowiły część getta warszawskiego. Naprzeciwko tych domów nadal znajduje się ocalały fragment jego muru. Fasada kamienicy przy ul. Waliców 14 została zburzona podczas powstania warszawskiego. Dom o zrujnowanym froncie pozostał do dzisiaj nieodbudowany. Jest ewenementem na skalę europejską, porównywalnym ze słynnym Kościołem Pamięci w Berlinie, którego zburzona na skutek wojennych nalotów wieża została w takim stanie zachowana, jako ostrzeżenie przed wojną.

Domy przy Waliców inspirują i poruszają mieszkańców Warszawy oraz zagranicznych gości przybyłych z różnych części świata. Dowodem na to są społeczne oddolne inicjatywy upamiętnienia historii tego miejsca, podejmowane przez artystów, działaczy społecznych i mieszkańców od początku lat 70. XX wieku do czasów obecnych.

Mediolańscy architekci prof. Guido Morpurgo i prof. Annalisa de Curtis stworzyli na Politechnice Mediolańskiej (School of Architecture Urban Design Costruction Engineering of the Politecnico di Milano) cykl zajęć „Waliców Project”, w ramach którego młodzi architekci z Politechniki Mediolańskiej i Warszawskiej wykonują własne projekty odnoszące się do rewitalizacji domów na Waliców.  Kamienice te są dla Guido Morpurgo niczym cenne znalezisko archeologiczne – DNA Warszawy, fragmentem miasta pogrzebanego, zniszczonego na skutek wcielonego w życie planu unicestwienia tej części Europy. Historia Waliców jest elementem nie tylko polskiej, ale także europejskiej tożsamości.

Międzynarodowe grono ekspertów z różnych dziedzin opracowało i spisało pomysły dotyczące przyszłości kamienic na ul. Waliców, jako miejsca odnoszącego się do lokalnej historii i do różnych pamięci o niej, będącego pomnikiem przeciwko wojnie i terrorowi, a jednocześnie miejskiego centrum aktywności kulturalnych, artystycznych i społecznych, służącego mieszkańcom do odpoczynku, pracy (przestrzenie coworkingowe), edukacji i zabawy dla najmłodszych.

W dyskusji wezmą udział autorzy eksperckich opracowań:

  • Prof. Jacek Leociak, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów.
  • Prof. Guido Morpurgo School of Architecture Urban Design Costruction Engineering of the Politecnico di Milano, współautor Memoriale della Shoah w Mediolanie, twórca Waliców Project na Politechnice Mediolańskiej.
  • Prof. Christopher Whitehead z Uniwersytetu w Newcastle, specjalizujący się w badaniach nad dziedzictwem europejskim, tożsamością miejsca i współczesną kulturą;
  • Dr Tom Schofield z Uniwersytetu w Newcastle, badający sztukę i dziedzictwo w dobie digitalizacji kultury.
  • Beata Chomątowska, pisarka i dziennikarka, badaczka historii Warszawy, założycielka i prezeska Stacji Muranów.
  • Arch. Kamil Miklaszewski, architekt urbanista, konsultacja: arch. Krzysztof Pasternak, autor rewitalizacji ul. Chłodnej w Warszawie.
  • Paweł Nowakowski, analityk badający rozwój i rewitalizację miast, m.in. od strony inwestycyjnej i ekologii.

Dyskusję poprowadzi Artur Celiński, ekspert ds. polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast, szef zespołu projektu DNA Miasta, zastępca redaktor naczelnej Magazynu Miasta.

W spotkaniu wezmą udział również środowiska zaangażowane dotychczas w sprawę Waliców: przedstawiciele władz miasta, aktywiści miejscy, mieszkańcy, varsavianiści, urbaniści, historycy.

Dyskusja w języku angielskim i polskim, z tłumaczeniem symultanicznym.

 

Koncepcja Waliców jako DNA Warszawy za: Guido Morpurgo, 2018

 

Działania stanowią część projektu "Critical Heritages: performing and representing identities in Europe – CoHERE" (program Komisji Europejskiej Horyzont 2020).

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji