Spacer
19.08.2018

Warszawa Ireny Sendlerowej - spacer

Warszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLIN
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Życie Ireny Sendlerowej było nierozerwalnie związane z Warszawą. To tutaj mieszkała, pracowała, niosła pomoc potrzebującym. Podczas drugiej wojny światowej, wraz z grupa współpracujących z nią kobiet, ratowała dzieci żydowskie z getta warszawskiego.

  • 19 sierpnia (niedziela), godz. 14:30, BRAK MIEJSC

Spacer po miejscach związanych z jej dzielnością będzie szansą na poznanie biografii najbardziej znanej polskiej Sprawiedliwej. Zobaczymy również, w jaki sposób Irena Sendlerowa jest pamiętana i upamiętniania w przestrzeni miejskiej.  Rozpoczniemy  w holu głównym Muzeum POLIN, stamtąd wyruszymy śladami Bohaterki.

Spacer poprowadzi Katarzyna Jankowska – przewodniczka w Muzeum POLIN, licencjonowana przewodniczka miejska, absolwentka programu edukacyjnego Mi Dor Le Dor w Centrum Taubego.