Spacer

19.08.2018

Warszawa Ireny Sendlerowej - spacer

Warszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLINWarszawa Ireny Sendlerowej, spacer, Muzeum POLIN
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Życie Ireny Sendlerowej było nierozerwalnie związane z Warszawą. To tutaj mieszkała, pracowała, niosła pomoc potrzebującym. Podczas drugiej wojny światowej, wraz z grupa współpracujących z nią kobiet, ratowała dzieci żydowskie z getta warszawskiego.


19 sierpnia (niedziela), godz. 14:30, BRAK MIEJSC

Spacer po miejscach związanych z jej dzielnością będzie szansą na poznanie biografii najbardziej znanej polskiej Sprawiedliwej. Zobaczymy również, w jaki sposób Irena Sendlerowa jest pamiętana i upamiętniania w przestrzeni miejskiej.  Rozpoczniemy  w holu głównym Muzeum POLIN, stamtąd wyruszymy śladami Bohaterki.

Spacer poprowadzi Katarzyna Jankowska – przewodniczka w Muzeum POLIN, licencjonowana przewodniczka miejska, absolwentka programu edukacyjnego Mi Dor Le Dor w Centrum Taubego.

27.04.2018