Warsztaty

11.01.2014 10:00

Warsztat metodyczny „Teatr jako przestrzeń wspólna”

fot. T. Michalczewski

Warsztat teatralny ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi.

11 stycznia 2014 rok, godz. 10.00-13.00

Prowadzący: Justyna Sobczyk, Daniel Krajewski

Metodyczny warsztat  teatralny ma na celu praktyczną refleksję nad działaniami teatralnymi o charakterze włączającym i integrującym, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Reżyserka i aktor Teatru 21 – Justyna Sobczyk i Daniel Krajewski – podzielą się swoim doświadczeniem i praktyką pracy artystycznej i organizacyjnej, zdobytej we współpracy z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego.

Teatr 21 zrodził się z warsztatów teatralnych w Zespole Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” w Warszawie. Członkami zespołu są uczniowie oraz absolwenci szkoły, osoby z zespołem Downa i autyzmem. Działania grupy obejmują wspólne twórcze poszukiwania, kreowanie bezpiecznej przestrzeni na odważne spotkanie ze sobą i z widzem w kontekście teatru.

Teatr 21 we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich przygotowuje akcje performatywne z okazji świeta Tu bi-Szwat. Efekty tej współpracy będzie można obejrzeć w muzeum 18 i 25 stycznia oraz 1 lutego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje rezerwacja miejsc:

tel. +48 22 47 10 301; e-mail: rezerwacje@jewishmuseum.org.pl

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu The Boeing Company.

Boeing - logotyp

 

Logotypy organizatorów

03.01.2014