Warsztaty

14.06.2015 11:00

Warsztaty: Od Statutu Kaliskiego po prawa mniejszości

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jaka kara groziła w średniowiecznej Polsce za znieważenie synagogi? Czy Żyd mógł zostać szlachcicem? Jakich zawodów nie mogli wykonywać Żydzi w XIX w i gdzie nie pozwalano im mieszkać? To tylko niektóre z pytań, na jakie spróbujemy odpowiedzieć w trakcie warsztatów.

Przeanalizujemy dokumenty regulujące status prawny Żydów, zawierające gwarancje ich praw, ale także nakładające na nich rozmaite ograniczenia. Porozmawiamy o okolicznościach wydania tych dokumentów. Postaramy się, aby dyskusja na ten temat stała się punktem wyjścia do refleksji nad problemem praw mniejszości we współczesnym świecie, w tym na temat funkcjonowania w Polsce prawa antydyskryminacyjnego.

Pierwsza część warsztatów odbędzie się  na wystawie głównej, a druga w sali edukacyjnej nr 2. Spotykamy się o godzinie 11.00 w holu głównym muzeum.

Prowadzący:
 

Karolina Kędziora – prawniczka,  jedna z pierwszych osób w Polsce zajmująca się prawem antydyskryminacyjnym, specjalizuje się również w prawach człowieka i obywatela. Wykładowczyni na Podyplomowych Gender Studies Instytutu Badań Literackich PAN i Fundacji Gender Center – „Gender Mainstreaming”. Wiceprezeska stowarzyszenia prawników Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Dr Mariusz Jastrząb – kulturoznawca, historyk dziejów społeczno- gospodarczych, wykładowca akademicki, w Muzeum POLIN specjalista ds. edukacji i przewodnik.

14 czerwca, godz.11.00–15.00, wstęp wolny, obowiązuje rezerwacja online.

Warsztaty będą tłumaczone na Polski Język Migowy

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu przez Boeing

Boeing - logo

30.04.2015