Patronat POLIN
3-5.08.2018

Wielokulturowo – naukowo i atrakcyjnie w Dukli

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydów Ziemi Dukielskiej - Sztetl Dukla zaprasza w dniach 3-5 sierpnia do Dukli na konferencję „Niepodległa wielokulturowa”. Faktycznym dniem obrad naukowych będzie sobota, niemniej wszystkich konferencyjnych gości zaprosimy już w piątek, na 20:00, w ramach V Dni Kultury Żydowskiej w Dukli, na wspólną kolację szabatową do Transgranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej.

4 sierpnia od rana na dukielskim rynku odbywać się będzie rekonstrukcja przedwojennego targu. Pośród sprzedających pojawią się żołnierze w mundurach z I Wojny Światowej. Będzie wspólne gotowanie gulaszu, warsztaty dla dzieci oraz muzyka na żywo. Zostanie również uroczyście otwarta wystawa p.t. „Niepodległa wielokulturowa”. W tych dniach obchodzone są również Dni Kultury Żydowskiej w tym roku poświęcone w sposób szczególny odzyskaniu Niepodległości. 

Obrady konferencji rozpoczną się w Muzeum Historycznym „Pałac” w Dukli o godzinie 12:00 i potrwają do 18:00. Prelegenci przybliżą słuchaczom zarówno temat zbrojnego udziału mniejszości w odzyskiwaniu niepodległości, ale także podejmą refleksję nad udziałem Łemków, Żydów, czy Romów w kształtowaniu się wolnej Polski w skali makro i lokalnie. Wieczorem spotkamy się wszyscy na rynku by słuchać barwnych fragmentów doniesień prasowych z okresu odzyskania niepodległości. Przez cały dzień gazeciarze rozdawać będą również specjalne wydanie gazety.

5 sierpnia o 9:00 w Muzeum Historycznym „Pałac” rozpoczną się warsztaty dla nauczycieli i edukatorów zatytułowane: „Jak uczyć o wielokulturowości?” Trójka doświadczonych trenerów zaprosi do wspólnego doświadczania innowacyjnych, autorskich metod aktywnej pracy z grupami nad tematem wielokulturowości w różnych jej aspektach. Plastycznie, poprzez dramę i gry nauczyciele spróbują przyjrzeć się własnym potrzebom i opracują użyteczny dla siebie scenariusz zajęć edukacyjnych.  O 17:00 wszyscy uczestnicy konferencji spotkają się na modlitwie ekumenicznej na cmentarzu żydowskim w Dukli, po której będzie można zwiedzić to miejsce z przewodnikiem, dowiedzieć się, kto jest na nim pochowany oraz co oznaczają symbole na macewach. 

Organizatorem wydarzeń konferencyjnych oraz Dni Kultury Żydowskiej jest Stowarzyszenie Sztetl Dukla. Projekt sfinansowano ze środków Marszałka Województwa Podkarpackiego. Partnerem przedsięwzięcia jest Zakład Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wydarzenia stanowią część obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa.

Szczegółowy program wydarzeń na stronie konferencji.