Warsztaty
4-5.11, 18-19.11.2017

Wobec rasizmu, wobec antysemityzmu – warsztaty

Krew. Łączy i dzieli
Fragment artykułu Samuela Czortkowera Profil rasowy Żydow, cz. 2 „Kurier Literacko-Naukowy” 12, 1935, nr 37 (16.IX), s. XII. Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Zapraszamy na dwudniowe warsztaty antydyskryminacyjne dla dorosłych, których punktem wyjścia będzie omówienie wyobrażeń, lęków i stereotypów związanych z krwią i "rasą".

Wychodząc od tego tematu, posługując się wystawą czasową „Krew. Łączy i dzieli” jako narzędziem, omówimy mechanizmy stereotypizacji, funkcjonowania uprzedzeń i dyskryminacji. Podczas warsztatów odwiedzimy wybrane przestrzenie wystawy czasowej i będziemy mieć czas na dyskusje w grupie.

Zwrócimy szczególną uwagę na legendy o krwi i przykłady propagandy nazistowskiej oraz omówimy relacje między mową nienawiści a przemocą wobec mniejszości. Ważnym aspektem zajęć będzie wzmocnienie kompetencji związanych z rozpoznawaniem uprzedzeń i reagowaniem na antysemityzm i rasizm.

Warsztaty odbędą się w dwóch terminach dla dwóch oddzielnych grup:

  • I termin: 4-5 listopada 2017 (sobota-niedziela), godz. 11.00-18.00, prowadzenie: Dominika Cieślikowska i Małgorzata Waszczuk
  • II termin: 18-19 listopada 2017 (sobota-niedziela), godz. 11.00-18.00, prowadzenie: Dominika Cieślikowska i Dagmara Mańka-Wizor

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 października, wyniki rekrutacji prześlemy zainteresowanym osobom 27 października. Udział jest bezpłatny.

Prowadzące:

Dominika Cieślikowska – psycholożka i trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Wykształcenie trenerskie zdobyła w Szkole Treningu Umiejętności Psychospołecznych, w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "INTRA" oraz na licznych kursach trenerskich (Open Sociaty Institute, Sieć Trenerska Gender Mainstreaming, Gender Index, Facilitators Development Events British Council).

Dagmara Mańka-Wizor –  w Muzeum POLIN od 2011 roku, główna specjalistka ds. szkoleń; Zajmuje się, między innymi, udostępnianiem wystawy gościom – jest odpowiedzialna za kursy przewodnickie, przygotowanie scenariuszy oprowadzania, materiałów do pracy na wystawie, ale też za współpracę z takimi organizacjami ja Marsz Żywych. Sama najczęściej prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, w tym od kilku lat warsztaty antydyskryminacyjne dla policji i nauczycieli.

Małgorzata Waszczuk – socjolożka, od 2007 roku zajmuje się edukacją obywatelską, międzykulturową i dialogiem polsko-żydowskim. Współpracowała m.in. z Fundacją Forum Dialogu Między Narodami, Urzędem m.st. Warszawy i szwajcarskim oddziałem Service Civil International. Od czterech lat koordynuje programy antydyskryminacyjne dla dorosłych w Muzeum POLIN – organizuje wykłady, akcje miejskie, cykle edukacyjne, prowadzi warsztaty.

 

Wydarzenie towarzyszące wystawie "Krew. Łączy i dzieli". 

 

Mecenas

 

Współorganizator