Wydarzenie

29.05.2014 18:00

Wręczenie Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman

fot. archiwum A. Margolis

29 maja o godz. 18.00 w muzeum odbędzie się gala wręczenia Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. Ustanowiły ją  w 2011 roku  Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich, by uhonorować  osoby zasłużone w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. Tegoroczna IV edycja nagrody została objęta Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej.

W trakcie uroczystości odbędzie się m.in. ogłoszenie laureata IV edycji Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman oraz pokaz filmu „Ala z Elementarza” w reż. Edyty Wróblewskiej. Wraz francuskimi przyjaciółmi z organizacji „Lekarze Świata” będziemy wspominać patronkę nagrody i słuchać fragmentów książki „Ala z Elementarza” czytanych przez aktorkę Zuzannę Fijewską. Wieczór uświetnią muzyką na żywo Maniucha Bikont (klarnet) i Michał Maziarz (skrzypce).

Dr. Alina Margolis-Edelman (1922–2008) była lekarką i działaczką społeczna, założycielką Fundacji Dzieci Niczyje. To postać o ogromnych zasługach na polu pomocy najsłabszym w wielu krajach świata, ale również dla kultury niezależnej i opozycji demokratycznej w Polsce.

29 maja, godz. 18.00, wydarzenie zamknięte.

05.05.2014