Wykład

06.09.2014 17:00

Wykład „Historia, legenda. Opowieści początków”

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na wykład profesor Barbary Kirshenblatt-Gimblett o legendzie Polin, czyli legendzie o przybyciu Żydów do Polski, której została poświęcona pierwsza galeria wystawy stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich. Podczas wykładu przyjrzymy się różnym wersjom legendy oraz innym opowieściom początków funkcjonujących w kulturze żydowskiej w innych krajach.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett – profesor oraz członkini Komitetu Doradczego na kierunku muzealniczym w New York University . Jest autorką wielu publikacji m.in. wielokrotnie nagradzanej książki napisanej we współpracy ze swoim ojcem Mayerem pt. They Called Me Mayer July: Painted Memories of a Jewish Childhood in Poland Before the Holocaustoraz tomu Writing a Modern Jewish History: Essays in Honor of Salo W. Baron, za któryw 2006 roku otrzymała nagrodę National Jewish Book Award. Przedmiotem jej pracy naukowej i badawczej są żydowska kultura i dziedzictwo, muzealnictwo i turystyka. Prof. Kirshenblatt-Gimblett uhonorowana została wieloma prestiżowymi wyróżnieniami, m.in. w 2008 roku zdobyła nagrodę za wybitne osiągnięcia przyznaną przez amerykańską Foundation for Jewish Culture.

6 września, godz. 17.00–18.00, wykład w języku angielskim, tłumaczenie na język polski, wstęp bezpłatny.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia:

  • 11 września, godz. 18.00 wykład „Opowieści o przeszłości: pamięć indywidualna, pamięć zbiorowa”
  • 13 września, godz. 12.00 spacer „Pamięć – miejsce – doświadczenie” 

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp

29.08.2014