Wystawy
07.03.2014 – 14.04.2014

Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady

Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat – głosi sentencja z Talmudu zdobiąca medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ratowanie Żydów w realiach okupowanej przez Niemców Polski było szczególnym wyzwaniem i wiązało się z narażeniem życia własnego i bliskich. Wystawa "Z narażeniem życia – Polacy ratujący Żydów podczas Zagłady" prezentowana w Muzeum POLIN od marca do kwietnia 2014, przybliżała sylwetki Sprawiedliwych, przede wszystkim tych Polaków, którzy odznaczeni zostali przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To dzięki ich heroicznej postawie udało się ocalić kilkadziesiąt tysięcy polskich Żydów. 

Na 18 planszach przedstawiono twarze, historie i emocje polskich Sprawiedliwych oraz osób przez nich ocalonych. Poprzez ich biografie i opowieści  przekazujemy to, co w czasach wojny i Zagłady było świadectwem zarówno wielkości człowieka, jego poświęcenia i ogromnej dobroci, jak i drzemiącego w nim zła.

Wystawa opisywała m.in. działalność polskiego podziemia, rządu RP na uchodźctwie, duchownych i osób świeckich. Szukaliśmy odpowiedzi na pytania: Czym było ratowanie Żydów podczas okupacji? Jak organizowano kryjówki? Jakie były motywacje osób niosących Żydom pomoc i co im za to groziło?

Wystawa powstała dzięki bezcennej kolekcji przeszło 400 wywiadów z ostatnimi żyjącymi w Polsce Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, które zebrano w latach 2007-2013 w ramach muzealnego projektu "Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci". Ich historie znaleźć dzisiaj można w portalu sprawiedliwi.org.pl

Premiera wystawy miała miejsce w siedzibie UNESCO w Paryżu. W muzeum ekspozycja zagości  z okazji obchodzonego już po raz drugi Międzynarodowego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych.

Wystawa została zrealizowana w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - logotyp