Wystawy

09.09.2015 18:00

Życie i śmierć Żydów w sztuce dawnej i współczesnej – spacer po wystawie stałej z cyklu „Dzieje Żydów od A do Ż”

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Sztuki wizualne przez wieki towarzyszyły żydowskiej obecności na ziemiach polskich. Rozmaite jej aspekty komentowali malarze, graficy, rzeźbiarze oraz twórcy rękodzieła artystycznego – żydowscy i nieżydowscy.

W towarzystwie dr Artura Tanikowskiego znajdziemy na wystawie zarówno obrazy codzienności w sztetlu, jak i sceny ukazujące ważne epizody z historii polskiej i żydowskiej. Zobaczymy, jak przedstawiano sceny religijne i świeckie.

9 września, godz. 18.00, bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy, obowiązuje rezerwacja.

01.09.2015