Wykład

Relacja audio: Żydokomuna – bardziej żydowska czy bardziej polska?

Wycinek z apelu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski, Warszawa, listopad 1931.
fot. muzeum niepodległości

W opracowaniach dotyczących udziału Żydów w ruchu komunistycznym w Polsce często cytowana jest opinia Juliana Stryjkowskiego, że Żyd - komunista przestaje być Żydem. Jakkolwiek nie zawsze była to prawda, to jednak niewątpliwie ruch komunistyczny, z racji głoszonych przez siebie haseł równościowych i internacjonalistycznych, był jednym z nielicznych obszarów, na których Polacy i Żydzi mogli ze sobą współpracować - nie z konieczności, ale z przekonania.

Posłuchaj relacji audio ze spotkania >>

Czy jednak rzeczywiście w komunizmie „nie było Greka, ani Żyda”? Na podstawie wspomnień członków KPP zapisanych w języku jidysz i polskim zastanowimy się nad tym, jak ta współpraca wyglądała i gdzie przebiegały granice między komunizmem polskim i żydowskim.

Wykład prowadzi dr Joanna Nalewajko-Kulikov, historyczka, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Jest też związana z Żydowskim Instytutem Historycznym i Muzeum POLIN. Jej badania koncentrują się na historii kultury jidysz w Polsce w XIX i XX wieku oraz na historii polskich Żydów w XX wieku, szczególnie w czasie Zagłady i w okresie PRL. Jest autorką monografii Strategie przetrwania: Żydzi po aryjskiej stronie Warszawy (2004), nagrodzonej przez Fundację Aleksandra Gieysztora i MEN, oraz Obywatel Jidyszlandu: rzecz o żydowskich komunistach w Polsce (2009), przedstawiającej sylwetkę poety i działacza komunistycznego Dawida Sfarda na tle dziejów społeczności żydowskiej w Polsce w latach 1930–1968. Laureatka Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (2010).

27 października, godz. 18.00, wstęp wolny

Kolejne wykłady z cyklu Na pograniczu dwóch światów:

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej