Warsztaty

27.06.2015 11:00

Żydowska mozaika polityczna – warsztaty z cyklu Wokół wystawy stałej

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Żydzi byli obywatelami Polski od stuleci. Jaki był stopień ich zaangażowania w politykę? Podczas warsztatów z cyklu " Wokół wystawy stałej" przyjrzymy się żydowskiej scenie politycznej przed II wojną światową.

Kim byli syjoniści, a kim bundyści? Która partia żydowska miała najlepsze relacje z władzami sanacyjnymi? Co oznacza hasło żydokomuna? O czym opowiadały teorie spiskowe? I wreszcie: jak przeciwdziałać stereotypom i uprzedzeniom na ten temat? Odniesiemy się do dzisiejszej sytuacji politycznej i stereotypów w tej dziedzinie życia.

Prowadzący:
 

Prof. Daniel Grinberg – historyk, w latach 1990–1995 dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią powszechną XIX wieku i ruchem anarchistycznym, a także socjologią historyczną, historią idei, historiozofią, emigracjami politycznymi, ruchami społecznymi, emancypacją Żydów europejskich oraz żydowską myślą polityczną XIX -XX w. 

Natalia Sineaeva-Pankowska – absolwentka Szkoły Nauk Społecznych PAN, pracuje nad doktoratem na temat negowania i pamięci Zagłady w Europie Wschodniej, szczególnie w Mołdawii, skąd pochodzi. W Muzeum Polin pracuje jako specjalistka ds. edukacji-przewodniczka.

27 czerwca, godz.11.00–15.00, wstęp bezpłatny, obowiązuje rezerwacja online.

Realizacja możliwa dzięki wsparciu Boeing

28.05.2015