Warsztaty

12 lub 13.06 (do wyboru), godz.18:00-21:30

Żydowska Warszawa w osobistych opowieściach mieszkańców odczytywana przez pryzmat przedmiotów

Punktem wyjścia dla rezydencji artystycznej Eliane Esther Bots w Muzeum Historii Żydów Polskich są osobiste przedmioty, pamiątki, fotografie lub listy, czyli wszystkie obiekty, którym nadajemy znaczenie sentymentalne. Artystka zaprasza warszawiaków do przyniesienia tych artefaktów do Muzeum i do podzielenia się ich znaczeniem. Podczas trzygodzinnych warsztatów rodzinne historie związane z miastem i jego żydowskim dziedzictwem materializować się będą poprzez rozmowę, wspominanie, rysowanie i w końcu filmowanie.

Zapisy do 10 czerwca pod adresem: rezydencje@jewishmuseum.org.pl. Przy zgłoszeniu prosimy o przesłanie zdjęcia pamiątki, której historią chciał(a)byś się podzielić.

W ramach pobytu twórczego Eliane Esther Bots odbędzie się także: 

  • 26 czerwca, czwartek, godz. 18.30: finałowa prezentacja projektu rezydencyjnego i  spotkanie z artystką prowadzone przez dr Ewę Klekot

16 i 17 czerwca (dzień do wyboru), godz. 12:00-15:30, warsztaty są przeznaczone dla seniorów

Działanie „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

09.06.2014