Spacer

25.11.2015 18:00

Żydowskie ugrupowania i partie polityczne

W okresie międzywojennym żydowskie partie, takie jak: Poalej Syjon, Bund czy Agudas Jisroel należały do jednych z najbardziej aktywnych organizacji politycznych w Polsce. Zajmowały się opieką społeczną, kulturą, edukacją, a także wieloma innymi aktywnościami. Ale polityka żydowska to nie tylko okres międzywojenny: historia ta zaczęła się dużo wcześniej i trwała jeszcze w latach powojennych. Opowie nam o tym Michał Majewski z Muzeum POLIN.

25 listopada, godz. 18.00, bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy, obowiązuje rezerwacja.

30.10.2015