Nauka

2-4.10.2017

Żydzi i inni: relacje etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej od 1917 roku

Jews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and OnwardsJews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and Onwards
Jews and Others: Ethnic Relations in Eastern and Central Europe from 1917 and Onwards, fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Konferencja "Żydzi i inni: relacje etniczne w Europie Środkowo-Wschodniej od 1917 roku" odbędzie się w Muzeum POLIN w dniach 2-4 października 2017. Jest to drugie z cyklu trzech dyskusji poświęconych tej problematyce.


Jako pierwsza odbyła się konferencja "Sto lat dziedzictwa rewolucji rosyjskiej a współczesny świat: w jaki sposób rewolucja podzieliła, zjednoczyła i ukształtowała kontynent", miała ona miejsce 3-5 kwietnia 2017 r. w Kennan Institute (Wilson Center) w Waszyngtonie. Ostatnia konferencja, zaplanowana na grudzień 2017 r., odbędzie się na Hebrew University of Jerusalem.

Podczas konferencji będa miały miejsce prezentacje omawiające dalekosiężne konsekwencje wydarzeń z lat 1917-1918 z perspektywy regionu, z których pochodzą prelegenci. Koncentrując się na doświadczeniach żydowskich, uczestnicy omówią wspólną przeszłość różnych  grup narodowościowych  Europie Środkowej i Wschodniej.  

Celem tych spotkań jest wywołanie nowych dyskusji na temat znaczenia państwa narodowego i  narracji historycznych z nim powiązanych. Nasze sesje zdominuje tematyka dotycząca z radykalnych zmian, wojny i przemocy. Ponadto sprawdzimy, jakie odzwierciedlenie zjawiska te znalazły w zbiorowej pamięci, procesach migracjnych i  integracjnych oraz szeroko rozumianych zagadnieniach społeczno-kulturowych.

Więcej na temat konferencji >>


Nabór referatów na konferencję został już zamknięty. Program konferencji zostanie opublikowany we wrześniu 2017.

Komitet organizacyjny:
  • Dr. Semion Goldin (Uniwersytet Hebrajski)
  • Dr. Artur Markowski (Muzeum POLIN)
  • Prof. Katarzyna Sierakowska (IH PAN)
  • Dr. Darius Staliunas (Instytut Historii Litwy)
  • Prof. Konrad Zieliński (IPS UMCS)
  • Joanna Wójcicka-Warda – sekretarz konferencji
  • W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt: conference1917@polin.pl


10.07.2017