Wykład

Żydzi i medycyna w II Rzeczypospolitej

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W 1931 r. Żydzi stanowili 46 procent lekarzy w Polsce. Leczyli zarówno polskich, jak i żydowskich pacjentów. W kraju istniało kilkadziesiąt żydowskich szpitali, sanatoriów i innych placówek medycznych. Jednocześnie na łamach prawicowej prasy zaczęto wzywać do bojkotu żydowskich lekarzy, a na wydziałach medycznych ograniczać liczbę żydowskich studentów. Czy gabinety lekarskie i stowarzyszenia zawodowe były w II RP przestrzenią integracji, czy stopniowej segregacji etnicznej i rasowej?

O medycynie w Polsce międzywojennej opowie dr Natalia Aleksiun – absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, od wielu lat wykładająca w USA, ostatnio w Touro College w Nowym Jorku.

28 kwietnia, godz. 18.00, wstęp wolny.

Kolejny wykład z cyklu Na pograniczu dwóch światów:

Cykl będzie kontynuowany po wakacjach. 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach polsko-żydowskich w dwudziestoleciu międzywojennym, zapraszamy także do galerii Na żydowskiej ulicy na naszej wystawie stałej