Wystawy

Żydzi w społeczeństwie polskim: wzajemne relacje

fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Relacje pomiędzy Żydami i chrześcijanami często ukazywane są jedynie przez pryzmat konfliktów. Podczas spaceru dr Hanna Wegrzynek opowie jednak również o pozytywnych przejawach wzajemnych kontaktów (zwłaszcza w życiu codziennym), a także o wspólnym dziedzictwie kulturowym.

14 i 28 października, godz. 18.00, bilety: 40 zł normalny, 30 zł ulgowy; obowiązuje rezerwacja