Dyskusja

22.05.2014 18:30

Żydzi w Ukrainie i Europie czasu Majdanu (posłuchaj online)

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Dyskutowaliśmy o sytuacji Żydów ukraińskich w okresie protestów obywatelskich przełomu 2013 i 2014 r. w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych zachodzących w Europie w ostatnich latach. Szczególną uwagę zwróciliśmy na radykalizację postaw społecznych i retoryki kulturowej oraz politycznej na płaszczyźnie etnicznej.

Podjęliśy także próbę odpowiedzi na pytanie o aktywną rolę Żydów we współtworzeniu i obronie Majdanu oraz jej rzeczywisty odbiór w społeczeństwie ukraińskim.

Moderatorem dyskusji był Petro Tyma, dziennikarz i publicysta, prezes Związku Ukraińców w Polsce.

>> POSŁUCHAJ ONLINE

W dyskusji udział wzięli:

  • Josif S. Zissels – prezes Stowarzyszenia Organizacji i Gmin Żydowskich Ukrainy, VAADUA, wiceprzewodniczący Kongresu Wspólnot Narodowościowych Ukrainy oraz Światowego Kongresu Żydów, członek Rady Głównej Eurazjatyckiego Kongresu Żydów
  • Andrzej Szeptycki – wiceprezes zarządu Towarzystwa Europy Wschodniej. Adiunkt w Instytucie Spraw Międzynarodowych; od 2013 r. koordynator współpracy z uczelniami na Ukrainie.
  • Rafał Pankowski – socjolog i politolog, wykładowca Collegium Civitas, zastępca redaktora  naczelnego magazynu „Nigdy więcej”.
  • Konstanty Gebert – dziennikarz, publicysta i tłumacz, założyciel miesięcznika o tematyce żydowskiej „Midrasz”, 

Partnerami dyskusji byli stowarzyszenia Nigdy Więcej oraz Otwarta Rzeczpospolita.

Specjalne podziękowania dla Jana Geberta i Rafała R. Suszka, głównych organizatorów dyskusji. 

22.05.2014 r. godz. 18.30, wstęp wolny

19.05.2014