Powojnie (1944 do dziś)

Wojnę przeżyło niespełna 300 000 polskich Żydów. W niepewnych powojennych czasach palącą kwestią był dla nich wybór między pozostaniem w kraju a wyjazdem. Niektórzy przedostali się nielegalnie do Palestyny, gdzie odegrali istotną rolę w tworzeniu Państwa Izrael. Ci, którzy zostali w Polsce, angażowali się w odbudowę zniszczonego życia społeczności żydowskiej, np. na Dolnym Śląsku, a także w utrwalanie pamięci o ofiarach Zagłady. W galerii przedstawiona zostanie m.in. historia powstania i odsłonięcia Pomnika Bohaterów Getta w 1948 roku.

Choć z biegiem lat, wskutek emigracji i asymilacji, Żydów było w Polsce coraz mniej, społeczność żydowska nadal wykazywała różnorodną aktywność. Galeria zaprezentuje zarówno działalność kulturalno-oświatową klubów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, jak i osiągnięcia literatów i artystów sztuk wizualnych utożsamiających się zarówno z kulturą żydowską, jak i polską.

Podczas kampanii antysemickiej w marcu 1968 roku wielu Żydów zostało zmuszonych do bezpowrotnego opuszczenia kraju. Zaprezentowane zostaną zarówno przyczyny narastającej od 1967 r. kampanii antysemickiej, relacje z wydarzeń marcowych, jak również świadectwa i pamiątki marcowych emigrantów oraz ich refleksje z okresu tuż po wyjeździe z Polski.

Po 1989 roku żydowska kultura i historia zajęły ważne miejsce w świadomości Polaków, co potwierdzają prezentowane w ostatniej przestrzeni galerii liczne projekty artystyczne i publikacje. Uniwersytety organizują studia judaistyczne, Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie przyciąga rokrocznie ponad 15 000 widzów, do Polski chętnie przyjeżdżają Żydzi z różnych stron świata. Widz opuszczający ostatnią część wystawy głównej zostanie zaangażowany w dyskusje nad tożsamością i pamięcią o przeszłości i dniu dzisiejszym polskich Żydów.

Opiekunowie naukowi galerii: dr Helena Datner (Żydowski Instytut Historyczny) - do czerwca 2014, prof. Stanisław Krajewski (Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Za sfinansowanie oraz realizację procesu projektowania i produkcji wystawy stałej odpowiadało Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Powstanie wystawy było możliwe dzięki wsparciu darczyńców z całego świata.