Edukacja

Zajęcia dla szkół podstawowych

Cykl I:  Żydowskie sposoby na uświęcanie czasu

 

1. Najważniejszy dzień – szabat

Zajęcia plastyczne przybliżające uczestnikom pojęcia związane z najważniejszym, a zarazem najbardziej powszednim świętem w żydowskiej tradycji – szabatem. Wykonując kolaż, uczestnicy poznają takie pojęcia jak: chała, kidusz, błogosławieństwo itd. Dowiedzą się również o zasadach obowiązujących religijnych Żydów w trakcie tego święta.

Adresaci: klasy 0-VI

2. A oto cykl życia – tradycje i święta żydowskie

Zajęcia poświęcone omówieniu cyklu życia w oparciu o kalendarz żydowski. Uczestnicy dowiedzą się, jak przebiegają żydowskie święta, kto jest ich adresatem i jakie wydarzenia upamiętniają, które ze świąt mają podłoże religijne, a które historyczne.

Adresaci: klasy 0-VI

3. Zodiak po żydowsku

Zajęcia pozwalające uczniom poznać i zrozumieć symbolikę zawartą w zodiaku w kontekście żydowskiego kalendarza. Uczniowie będą mieli szansę sami pobawić się w artystów i zaprojektować własne polichromie, na wzór polichromii z synagogi z Gwoźdźca, której dach zrekonstruowano w galerii „Miasteczko”.

Adresaci: klasy 0-VI

Cykl II: Wokół żydowskiej religii, tradycji i nauki

 

4. Zróbmy sobie muzeum – portrety poety

Zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych połączone z recytacją najpopularniejszych wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Warsztaty rozbudzające wyobraźnię i kreatywność, których efektem jest stworzenie portretów wspomnianych poetów.

Adresaci: klasy 0-III

5. Alef-bet – poznaj nowy alfabet

Zajęcia poświęcone zapoznaniu uczestników z alfabetem hebrajskim. Nauka identyfikowania, pisania i czytania liter hebrajskich przy pomocy zabaw edukacyjnych. Dla uczniów starszych – odkrywanie tajemnic hebrajskiego alfabetu i wstęp do Biblii Hebrajskiej oraz literatury hebrajskiej i jidysz.

Adresaci: klasy 0-VI

6. Bejt Jehudi – przez wieki w żydowskim domu

Zajęcia poświęcone poznaniu tradycyjnego żydowskiego domu, roli rodziny, a w niej kobiety
i mężczyzny. Zasady funkcjonowania koszernej kuchni. Uczestnicy będą mogli zaobserwować ciągłość i zmienność żydowskiej tradycji na przestrzeni dziejów.

Adresaci: klasy IV-VI

7. Opowieści biblijne, midrasze, agady, bajki i legendy żydowskie

Zajęcia przybliżające literaturę i tradycję żydowskich opowieści przy użyciu technik teatralnych, muzyki i pracy z tekstem.

Adresaci: klasy IV-VI

Cykl III: Żydowskie miejsca – żydowski świat

 

8. Budujemy sztetl

Zajęcia pozwolą uczniom poznać żydowskie miasteczka, stanowiące ważną część wielokulturowej Polski, która bezpowrotnie zniknęła w czasie II wojny światowej. Dowiedzą się, jakie zawody wykonywali mieszkańcy sztetli i jak wyglądało ich życie codzienne.

Adresaci: klasy 0-VI

9. Mapa żydowskiego świata

Zajęcia pozwolą zapoznać uczestników z geografią i danymi demograficznymi współczesnego żydowskiego świata, dowiedzieć się podstawowych faktów o Izraelu i o najważniejszych skupiskach diaspory żydowskiej. Uczestnicy poznają też najważniejsze fakty dotyczące współczesnej społeczności polskich Żydów.

Adresaci: klasy IV-VI

10. Z pamiętnika emigranta

Zajęcia oparte o biografie żydowskich XIX- i XX-wiecznych emigrantów. Śledzenie złożonych losów ludzi, których okoliczności zmusiły do emigracji z Polski. Uczestnicy dowiedzą się, dokąd
i w jaki sposób emigrowali Żydzi i jak potoczyło się ich życie na emigracji.

Adresaci: klasy IV-VI

Zajęcia towarzyszące wystawie czasowej „Listy do tych, co daleko” dostępne do dnia 30 września 2013.

Cykl IV: Polin, czyli 1000 lat historii polskich Żydów

 

11. Pierwsze spotkania, czyli Żydzi w Polsce Piastów i Jagiellonów

Zajęcia prezentujące rolę społeczności żydowskiej w średniowiecznym państwie polskim oraz w gospodarce i kulturze Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Opowieść o narodzinach światowego centrum żydowskiego życia nad Wisłą.

Adresaci: klasy IV-VI

12. Ziemia obiecana – niezwykła kariera Łodzi

Zajęcia przybliżą uczestnikom najważniejszy polski przykład zmian cywilizacyjnych XIX w. – historię Łodzi oraz przemiany społeczne i ekonomiczne tego okresu, których współtwórcami i uczestnikami byli polscy Żydzi.

Adresaci: klasy IV-VI

13. Zagłada narodu żydowskiego

Wprowadzenie w trudną i tragiczną historię Zagłady przy pomocy literatury skierowanej do uczniów klas starszych szkoły podstawowej: „Kotka Brygidy”, „Córka Mendla” i „Chciałam wzlecieć jak motyl”. Ukazanie losów żydowskich dzieci podczas II wojny światowej w literaturze pięknej i pamiętnikach Ocalałych.

Adresaci: klasy IV-VI

 

Cykl V: Edukacja obywatelska i antydyskryminacyjna

 

14. Czy demokracja to tylko przywileje?

Zajęcia prezentujące podstawy demokracji dla najmłodszych w oparciu o książkę pt. „Król Maciuś I” Janusza Korczaka.

Adresaci: klasy 0-III

15. Ludzie od zawsze są różni – świętujmy razem

Zajęcia prezentujące sposoby celebrowania ważnych wydarzeń rodzinnych i religijnych w różnych kręgach kulturowych, wprowadzające w temat edukacji dla tolerancji i przeciwdziałania ksenofobii, bigoterii i rasizmowi.

Adresaci: klasy IV-VI

16. Żydzi – polskie dziedzictwo

Zajęcia przygotowujące do realizacji projektu edukacyjnego mającego na celu poznanie dziedzictwa materialnego polskich Żydów w lokalnym środowisku.

Adresaci: klasy IV-VI

Oferta obowiązuje od 16 września 2013 r. do 28 czerwca 2014 r.

Wszystkie zajęcia z niniejszej oferty są bezpłatne.

Patronat:

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię - logotyp

 

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

Zajęcia edukacyjne odbywają się bezpłatnie dzięki wsparciu:

Logotypy sponsorów

 

 

 

 

17.09.2013