Wspomnienia
17.02.2021

Żegnamy Jana Jagielskiego

Portret Jana Jagielskiego w domu, w tle regał z książkami
fot. K. Bielawski / Muzeum Historii Żydów Polskich

Z żalem żegnamy Jana Jagielskiego - wybitnego badacza żydowskiej kultury materialnej, działacza społecznego, laureata nagrody specjalnej w konkursie Nagroda POLIN 2016.

Jan Jagielski odegrał ogromną rolę w rozwoju dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Katalog "Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce" (1966) - opracowany przez niego, wspólnie z Eleonorą Bergman - położył podwaliny pod upowszechnianie wiedzy o spuściźnie materialnej Żydów polskich.

Przez wiele lat był członkiem zarządu Stowarzyszenia Zydowski Instytut Histiryczny w Polsce i w tej roli był zaangażowany w tworzenie Muzeum POLIN. 

Był współzałożycielem grupy działaczy społecznych upamiętniających historii Żydów polskich pod nazwą Żydowskiego Uniwersytetu Latającego. Kierowany przez niego Dział Dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego w Żydowskim Instytucie Historycznym miał wzorcowe znaczenie dla wielu jednostek badawczych i muzealnych, zajmujących się tematyką żydowską.

Jan Jagielski był szeroko znanym działaczem społecznym i ekspertem w dziedzinie historii cmentarza żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie oraz getta warszawskiego. Wspomnienia Jana Jagielskiego można odnaleźć w zakładce Historia Mówiona w portalu Wirtualny Sztetl. Pozostały też po Nim liczne publikacje, zdjęcia i filmy.

Niech dusza jego będzie związana w węzełku życia!

Źródło: Wirtualny Sztetl