Muzeum POLIN, widok z góry. W tle panorama Warszawy.
Muzeum POLIN, fot. Wojciech Kryński
Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Zjazd artystów żydowskich: POLSKA

W dniach 5-8 lutego 2017 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Asylum Arts (międzynarodowa organizacja zajmująca się kulturą żydowską) zorganizowały w Warszawie czterodniowy Zjazd Artystów Żydowskich.

W spotkaniu wzięło udział w sumie 30 artystów, którzy mieli możliwość spotkania się i uczenia od lokalnych profesjonalistów, zaproszonych reprezentantów środowiska artystycznego oraz od siebie wzajemnie.

Celem zjazdu było zjednoczenie międzynarodowej grupy artystów żydowskich różnych dyscyplin, zapoznanie ich z historią i kulturą Polski oraz budowanie społeczności opartej na współpracy i poczuciu przynależności, rozwój żydowskiego życia kulturowego. Chcieliśmy również zachęcić artystów do poznawania i rozwijania polsko-żydowskiej tematyki w swoich praktykach artystycznych.

Zjazd miał miejsce w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz w innych warszawskich lokalizacjach. Wszystkie części programu odbyły się w dniach 5-8 lutego 2017.

Zjazd odbył się w języku angielskim. Jego program obejmował m.in. część integracyjną, dyskusje na temat prac artystycznych, zwiedzanie najważniejszych ośrodków kulturalnych i żydowskich Warszawy, poznanie Muzeum POLIN (w tym programu rezydencji artystycznych). Podczas zjazdu artyści dzielili się wiedzą, rozmawiali o problemach i wyzwaniach, szczególnie tych dotyczących kontekstu żydowskiego.

 

O Asylum Arts

Asylum Arts jest organizacją wspierającą współczesną żydowską kulturę na międzynarodową skalę, jej celem jest widoczna promocja artystów i inicjatyw kulturalnych, stwarzanie możliwości do realizacji nowych projektów i współpracy, oraz nieustanne doskonalenie poziomu działań artystycznych.

Asylum Arts Schusterman

O programie rezydencji artystycznych Muzeum POLIN "Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu"

Program rezydencji artystycznych pozwala muzeum gościć polskich i zagranicznych artystów, którzy podejmują w swej twórczości tematykę dziedzictwa żydowskiego i wielokulturowości. Podczas trzytygodniowych rezydencji artyści rozwijają swoje pomysły. Efekty prezentowane są w budynku muzeum i innych przestrzeniach.

 

>> Więcej na temat rezydencji artystycznych.

Działanie "Muzeum otwarte – edukacja w działaniu" realizowane jest w ramach projektu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe", komponent "Oblicza różnorodności". Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie "Żydowskie dziedzictwo kulturowe"