Zygmunt Rolat - starszy mężczyzna w koszuli i krawacie - patrzy w dal.
Fot. Materiały prasowe

Zygmunt Rolat

Nowojorski biznesmen urodzony 1 lipca 1930 r. w Częstochowie. Filantrop, działacz na rzecz kultury i dialogu polsko-żydowskiego, mecenas wielu wydarzeń związanych z tematyką żydowską odbywających się w Polsce m.in. Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera i Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Jest jednocześnie Honorowym Przewodniczącym amerykańskiej organizacji Friends of the Cracow Jewis Culture Festival.

Znamienity Darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich, jeden z pierwszych i najważniejszych donatorów tej instytucji, członek Rady Muzeum i Współprzewodniczący Północnoamerykańskiego Komitetu Wspierania Muzeum. Prezydent Światowego Związku Żydów Częstochowian i Ich Potomków, Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy a także Przewodniczący  American Friends of the Shalom Foundation. O wielu lat wspiera Filharmonię Częstochowską – umożliwił m.in. organizację w 2009 r. koncertu znakomitego amerykańskiego skrzypka Joshuy Bella, był sponsorem 8. Festiwalu Wiolinistycznego im. Bronisława Hubermana – innego wielkiego częstochowianina którego jest wielkim admiratorem i który w 2012 r. został ogłoszony patronem Filharmonii.  Wśród wielu innych działań na rzecz kultury wspomnieć należy również wsparcie udzielane Teatrowi Wielkiemu-Operze Narodowej w Warszawie.

W czasie okupacji niemieckiej stracił matkę i starszego brata. W 1945 r. został wyzwolony z obozu pracy przymusowej HASAG, w 1948 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Absolwent Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Nowojorskiego. Prezydent Oxford International Corporation – firmy zajmującej się eksportem z USA do Europy, na Bliski i Daleki Wschód, Australii i Afryki. Były Członek Rady Nadzorczej Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie w Izraelu, członek Rady Instytutu Badań nad Holokaustem im. Davida S. Wymana, Rady Doradczej Fundacji Kościuszkowskiej, Rady Centrum Taubego, Taube Foundation for Jewish Life and Culture, Amerykańskiego Stowarzyszenia na Rzecz Żydowskiego Dziedzictwa w Polsce oraz Rady Prezydenckiej Graduate Theological Union w Berkley w Kalifornii. Jest dumny z tytułu Mecenasa Sztuki, który dostał od rodzinnej Częstochowy, Krzyża Komandorskiego Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, który otrzymał z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 15 kwietnia 2008 r. oraz Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Zasługi RP, który otrzymał z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego 24 września 2013 r. w Nowym Jorku.

Ma trójkę dzieci i czworo wnucząt.

Cytat:

Żydzi żyją w Polsce od tysiąca lat. Gdy Hiszpania i Portugalia wypędziły swoich Żydów, Polska zaprosiła ich do siebie i godnie przyjęła. I byliśmy w Polsce przez całe wieki - na dobre i złe. Żydzi walczyli za Polskę, byli motorem jej rozwoju gospodarczego i kulturalnego. Żydzi z Polski zdobywali nagrody Nobla, rozwijali świat i zbudowali Państwo Izrael.

Moje dzieci i wnuki, młodzi Żydzi na całym świecie i polska młodzież muszą o tym wiedzieć, a pamięć o polskich Żydach musi przetrwać! I to właśnie stanowi rację bytu naszego Muzeum. Jestem przekonany, że każdy Żyd, który odwiedzi nasze Muzeum, poczuje dumę z dokonań swoich przodków, a wszyscy nareszcie będą mogli poznać historię Żydów w Polsce.

Media: