Meeting
6.06.2019

The Jewish Pentecost, or how to celebrate Shavuot - meeting for older adults

Żydowskie Zielone Świątki - czyli jak świętować Szawuot? – spotkanie dla seniorów w Muzeum POLIN
Opis zdjęcia: grupa kobiet i mężczyzn siedzi przy stole ustawionym w kształt litery U w sali wykładowej, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

We will talk about traditions connected with Shavuot, also known as the Feast of Weeks, which is celebrated seven weeks after Pesach.

6 June (Thursday), 11AM, language: PL

Free admission, reservations are required and must be made by phone (+48 22 47 10 301, ext. 3), Monday to Friday from 10 a.m. to 5 PM