Kultura

"Atlas historii Żydów polskich"

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Autor: August Grabski, Andrzej Rykała, Witold Sienkiewicz, Jacek Wijaczka, Marcin Wodziński, Hanna Zaremska, Andrzej Żbikowski, Jolanta Żyndul

Nazwa wydawcy, rok wydania: Demart, 2009

Liczba stron: 424

Książka pod patronatem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Atlas historii Żydów polskich jest pierwszą tego typu książką wszechstronnie ukazującą dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich od przybycia do naszego kraju pierwszych Żydów po dzień dzisiejszy. Na 424 stronach publikacji czytelnik znajdzie 166 map, uzupełnionych przez 461 fotografii i rycin, 95 wykresów i diagramów oraz nowe teksty wybitnych historyków. Pracownicy i współpracownicy muzeum współtworzyli zawartość merytoryczną książki od samego początku. Wśród autorów tekstów znaleźli się członkowie zespołu projektującego wystawę główną muzeum – prof. Hanna Zaremska tworząca galerię „Pierwsze spotkania” i prof. Marcin Wodziński odpowiedzialny za galerię „Wyzwania nowoczesności”. W przyszłości mapy te pojawią się również w ekspozycjach muzeum.

23.09.2010