Wsparcie

Posiedzenie Polskiego Komitetu Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich

18 kwietnia 2012 roku spotkał się na dorocznym posiedzeniu Polski Komitet Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich.

Komitet Wspierania Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich, działający pod przewodnictwem pana Marcina  Święcickiego, to znamienite grono wybitnych postaci świata kultury, nauki, biznesu i polityki.

Podczas posiedzenia omówiono stan przygotowań do otwarcia w przyszłym roku Muzeum. Gośćmi Komitetu byli p.o. Dyrektora Muzeum Agnieszka Rudzińska, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotr Wiślicki i Dyrektor Wystawy Alicja Knast, Przewodniczący Rady Muzeum prof. Marian Turski oraz przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Jacek Miler.

Zaproszeni przedstawiciele organizatorów i realizatorów Muzeum zaprezentowali Komitetowi szczegółowe informacje na temat stanu zaawansowania prac i plany na najbliższy okres.

Tegoroczne spotkanie Komitetu miało szczególne znaczenie – odbyło się w roku poprzedzającym otwarcie Muzeum. Budynek i wystawa główna są już na zaawansowanym etapie przygotowań, podobnie, jak prace nad szeroką ofertą programową instytucji. Jednocześnie kilka tygodni temu rezygnację złożyła kierująca od roku Muzeum Agnieszka Rudzińska, a przed paroma dniami Minister Kultury ogłosił nominację Waldemara Dąbrowskiego, dyrektora Teatru-Opery Narodowej, na pełnomocnika ds. otwarcia.

Przewodniczący Marcin Święcicki zaapelował o  aktywne popieranie i popularyzację przez członków Komitetu idei budowy Muzeum i zachęcanie polskich przedsiębiorców do przyłączenia się do grona darczyńców i współtwórców Muzeum.