Wsparcie

Kulczyk Holding Znamienitym Darczyńcą Muzeum Historii Żydów Polskich

20 milionów złotych przekazał dom inwestycyjny dr. Jana Kulczyka na pierwsze i zarazem jedyne na świecie muzeum w całości poświęcone historii polskich Żydów. Ta największa jednorazowa darowizna zostanie przeznaczona na budowę Wystawy: „1000 lat historii Żydów polskich” oraz docelowo na objęcie patronatu nad nowoczesnym audytorium muzeum.

Muzeum Historii Żydów Polskich jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją kultury, stworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Donacja Kulczyk Holding w wysokości 20 mln złotych jest rekordowym wsparciem, jakie dotychczas zyskał projekt od indywidualnego darczyńcy.

Podpisanie umowy pomiędzy ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim a Janem Kulczykiem odbędzie się w poniedziałek, 2 lipca, o godzinie 17.00 w siedzibie ministerstwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.