Muzeum

Zasoby USC Shoah Foundation w muzeum

21 października w muzeum otwarty został dostęp do unikatowej bazy wywiadów USC Shoah Foundation (Fundacji Shoah). Archiwum Historii Wizualnej składa się z utrwalonych na nagraniach video relacji Ocalałych oraz świadków Holokaustu. Na przestrzeni kilku lat Fundacja Shoah zebrała 52 000 relacji w 57 krajach i 34 językach. Obecnie zbiór Fundacji stanowi największe archiwum tego rodzaju relacji audiowizualnych na świecie.

Monika Koszyńska, członkini Działu Edukacji muzeum oraz przedstawicielka USC Shoah Foundation w Polsce, powitała zgromadzonych, w tym Włodzimierza Paszyńskiego, zastępcę prezydenta Miasta st. Warszawy, dyrekcję oraz delegację USC Shoah Foundation, a także przedstawicieli Fundacji Taubego w Polsce.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli p. Elżbieta Ficowska i p. Joanna Sobolewska-Pyz ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. P. Sobolewska-Pyz osobiście nagrała ponad 140 relacji z dziećmi Holokaustu w Polsce.

Baza jest już dostępna dla uczniów szkół oraz nauczycieli w muzealnym Centrum Edukacyjnym. Już wkrótce stanie się również jednym z zasobów udostępnianych szerokiej publiczności w ramach Centrum Informacyjnego.  - Dzięki współpracy nawiązanej z USC Shoah Foundation i podpisanemu porozumieniu, muzeum będzie mogło sięgnąć po najnowocześniejsze narzędzia edukacyjne – mówił Andrzej Cudak, p.o. dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich. – Nasze plany związane z wykorzystaniem zasobów USC Shoah Foundation są bardzo rozległe. Na tej bazie nasz dział edukacji stworzy własne lekcje internetowe, a dział naukowy będzie mógł rozwijać programy badawcze. Relacje świadków wykorzystamy także w wystawach czasowych. Dla polskich odbiorców szczególnie ważne i ciekawe jest to, że w zasobach USC dostępnych jest ponad 6800 wywiadów mówiących o Warszawie, natomiast ponad 1500 wywiadów nagranych zostało po polsku. Część wywiadów to świadectwa życia codziennego: ponad 200 osób mówi np. o ślubach, ponad 130 wspomina synagogi, do których chodziło.

- W naszych zasobach prezentujemy głosy ludzi, których język i tradycja miały być celowo zniszczone – powiedział dyrektor wykonawczy USC Shoah Foundation, p. Stephen Smith. -Jesteśmy nośnikiem ich wspomnień i gwarantem, że ich głosy będą nadal dostępne dla przyszłych pokoleń. Dyrektor Smith podkreślił także jak wielką wartość edukacyjną mają relacje Ocalałych. – Nie chcemy zmienić od razu całego świata. Ale mamy nadzieję, że przedstawiciele teraźniejszych i przyszłych pokoleń, którzy mieli z nami kontakt, będą zmieniać świat wokół siebie .

Muzeum Historii Żydów Polskich  jest miejscem, gdzie nasz projekt ma szczególne znaczenie. Jeszcze kilka lat temu, przyjeżdżając do Warszawy poszlibyśmy przede wszystkim na Umschlagplatz. Dziś to muzeum jest głównym punktem naszych odwiedzin w Warszawie – dodał p. Smith.

Zastępca dyrektora muzeum, Zygmunt Stępiński, bardzo osobiście opowiedział o archiwum: Te relacje bardzo pomagają mówić o sprawach trudnych, bolesnych, których przez lata nie dotykało się w polskich domach. Moje własne relacje z niektórymi znajomymi uległy znacznej zmianie, gdy wysłuchałem ich relacji przekazanych USC Shoah Foundation.

Otwarcie dostępu do zasobów USC Shoah Foundation w Muzeum Historii Żydów Polskich jest możliwe dzięki wsparciu Fundacji Taubego. Szczególne podziękowania należą się także Andrew Intraterowi – członkowi zarządu USC Shoah Foundation, dzięki któremu realizowany jest program Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku, do którego włączyło się muzeum.