Goście w muzeum

Prezydent RP odznaczył Shanę Penn

Z dumą informujemy, że Shana Penn, dyrektorka wykonawcza Fundacji Taubego, została 23 października 2013 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył minister Jacek Michałowski, szef Kancelarii Prezydenta.

Shana Penn została odznaczona za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-żydowskiego dialogu, za wspieranie działalności Muzeum Historii Żydów Polskich, popularyzowanie najnowszej historii Polski oraz za propagowanie idei włączenia Polski do programu bezwizowego.