Goście w muzeum

Szef MSZ Radosław Sikorski z wizytą w muzeum

10 kwietnia szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wraz rodziną oraz delegacją kierownictwa MSZ odwiedził Muzeum Historii Żydów Polskich.

Po zwiedzeniu powstającej wystawy głównej oraz wystawy czasowej „Warszawa, Warsze”, które zrobiły duże wrażenie na gościach, odbyło się spotkanie ministra z dyrekcją oraz władzami Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny Piotrem Wiślickim i Marianem Turskim.

Na spotkaniu rozmawiano o m.in. formule uroczystego otwarcia wystawy głównej oraz zagranicznych gościach, którzy mogliby uświetnić to wydarzenie.

Obie strony zadeklarowały również chęć współpracy w zakresie przełamywania szkodliwych stereotypów historycznych o Polsce. Chodzi przede wszystkim o próbę usunięcia z międzynarodowej debaty publicznej mylnej zbitki pojęciowej „polskie obozy koncentracyjne”, co stanowi jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Zagranicznych (zobacz więcej na temat akcji akcji „Przeciw polskim obozom”)

Tematem dyskusji była także pomoc, jakiej polska dyplomacja mogłaby udzielić w zakresie promocji muzeum za granicą.