Ogłoszenie
10.06.2014

Konkurs na projekt graficzny katalogu wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich

Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Informujemy, że postępowanie zakończyło się i wyłoniono zwycięzców konkursu na projekt graficzny katalogu wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich. W końcowym głosowaniu jury jednogłośnie przyznało pierwszą nagrodę projektowi autorstwa Katarzyny Dobieckiej i Grzegorza Łotysza (Studio Lisboa).

Drugą nagrodę otrzymał projekt Martyny Bargiel i Tomasza Bierkowskiego, trzecią – Magdalenie Dobruk i Emilii Bojańczyk (Podpunkt).

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Harmonogram konkursu:

ETAP 1

  • Przyjmowanie zgłoszeń do 17 czerwca 2014 do godz. 12.00
  • Dopuszczenie spełniających warunki zgłoszeń do drugiego etapu – 23 czerwca 2014  r
  • Wydanie materiałów do opracowania konkursowego projektu – 24–25 czerwca  2014 r.

ETAP 2

  • Złożenie gotowych projektów – do 15 lipca do godz. 12.00
  • Ogłoszenie wyników konkursu – 18 lipca 2014 r.
  • Podpisanie umowy z wyłonionym w konkursie projektantem/-ami – w terminie nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 15 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu
  • Termin wykonania projektu katalogu oraz przygotowania do druku – do 31 sierpnia 2014 r.
Załączniki: