Nauka

Żyd, Polak, legionista 1914–1920 - katalog wystawy

Redakcja Tamara Łozińska

Koncepcja i redakcja naukowa Artur Tanikowski

Tłumaczenie Dominika Gajewska

Projekt graficzny katalogu i druków towarzyszących Marcin Władyka / studio headmade

Katalog wydany w dwóch osobnych wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Format 25x21,5 cm, oprawa broszurowa, 176 stron, 246 ilustracji.

Wystawa „Żyd, Polak, legionista 1914–1920” zorganizowana z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej miała przypominać o jednym z zapomnianych aspektów ówczesnej historii.

Wybuch wojny przyniósł Polakom nadzieję na odzyskanie niepodległości. Do stworzonych w 1914 roku Legionów Polskich wstąpiło wielu Żydów oraz Polaków wyznania mojżeszowego, dając tym dowód solidaryzmu i prawdziwego patriotyzmu.

Do formacji wstępowali ludzie rozmaitych profesji – prawnicy, lekarze, artyści. Malarzem Legionów i portrecistą Pierwszej Brygady dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego był żydowski artysta Leopold Gottlieb. O tych ochotnikach, a także o kwestii polsko-żydowskiej w czasie Wielkiej Wojny i wojny 1920 roku opowiada katalog, na który składają się trzy eseje:

  • Artur Tanikowski, „Po obu stronach rozbitego lustra. Żydzi polscy i Legiony Polskie w kulturze wizualnej lat 1914–1920”
  • Konrad Zieliński, „Żydzi, Polacy, Legiony
  • Marcos Silber, „Polska, ale jaka? Żydowskie poglądy polityczne wobec państwowości polskiej w okresie I wojny światowej”

Bogato ilustrowana publikacja zawiera też obszerną bibliografię, kalendarium oraz katalog obiektów prezentowanych na wystawie.

25.11.2014