Edukacja
20–22 kwietnia

Międzynarodowa konferencja „Międzykulturowość w edukacji historycznej”

Grafika promująca konferencję Interculturalism in historical education.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

>> Relacja z pierwszego dnia konferencji
>> Relacja z drugiego dnia konferencji

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na międzynarodową konferencję „Międzykulturowość w edukacji historycznej”. Konferencja jest organizowana w partnerstwie z Europejskim Centrum im. A. H. Wergelanda w Norwegii i przy wsparciu Rady Europy. Konferencja odbędzie się w dniach 20–22 kwietnia.

Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywać wiedzę i refleksję o przeszłości do budowania postaw otwartości w globalizującym się świecie oraz do odkrywania potencjału różnorodności w społecznościach lokalnych.

Przyjrzymy się metodom edukacji międzykulturowej, obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka. Szczególną uwagę poświęcimy temu, czy i jak można zapobiegać dyskryminacji, zwalczać antysemityzm, rasizm i mowę nienawiści poprzez działania edukacyjne.

Udział w konferencji wezmą badacze zajmujący się tematem międzykulturowości i edukacji międzykulturowej, a także praktycy: muzealnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji kultury, edukatorów, pedagodzy, realizatorzy projektów dotyczących tematyki wielo- i międzykulturowości.

Program konferencji składa się z wykładów, dyskusji, warsztatów, wydarzeń towarzyszących. Wykłady i dyskusje będą prowadzone przez zaproszonych ekspertów z Polski i ze świata, natomiast warsztaty prowadzone będą przez ekspertów i działaczy, którzy zgłosili swoje propozycje warsztatów w drodze otwartego naboru.

Rejestracja zakończyła się 31 marca. Bardzo dziękujemy za ogromne zainteresowanie uczestnictwem w konferencji. Osoby zakwalifikowane zostały powiadomione drogą mailową. Decydowała kolejność zgłoszeń. 

>> PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ POD TYM LINKIEM

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

PARTNERZY


PATRONAT

 

 

PATRONI MEDIALNI