Edukacja
zgłoszenia do 31 marca

Letnia Szkoła Akademii Polin (PASS) – rekrutacja otwarta!

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna rekrutację 12 edukatorów do drugiej edycji Letniej Szkoły Akademii Polin (Polin Academy Summer Seminar, PASS), która odbędzie się w dniach 5-12 lipca 2015 roku. Myślą przewodnią tegorocznej edycji będzie migracja ludności w XX wieku.

Letnia Szkoła Akademii Polin to program organizowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich dla edukatorów, nauczycieli i przewodników związanych z nauczaniem historii i kultury żydowskiej. W 2013 roku dzięki wsparciu Phyllis Cook i Boeing Company odbyły się dwie pierwsze pilotażowe edycje programu. Wzięło w nich udział 40 edukatorów ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Bazując na sukcesie edycji pilotażowych, pragniemy zaprosić nauczycieli i edukatorów z Polski i innych krajów europejskich do wzięcia udziału w programie latem 2015 roku. Będzie to wyjątkowa okazja dla edukatorów z różnych środowisk do uczenia się i odkrywania edukacyjnego potencjału Wystawy Stałej muzeum Polin. W czasie spotkania uczestnicy będą mieli także niepowtarzalną szansę na wymianę różnorodnych edukacyjnych doświadczeń. Opracują  również nowe strategie, które pozwolą wydobyć potencjał wystawy stałej międzynarodowemu odbiorcy.

Seminarium odbędzie się w lipcu 2015 roku i będzie trwało 8 dni. Edukatorzy z Polski (6 osób) oraz z innych krajów europejskich (również 6 osób) będą zdobywali wiedzę o wystawie stałej i o możliwościach wykorzystania jej potencjału edukacyjnego.

Edukatorzy zostaną wybrani na podstawie wcześniejszego doświadczenia zawodowego udokumentowanego w życiorysie. Po seminarium będą rozpowszechniali zdobytą wiedzę w macierzystych instytucjach, przekażą zdobyte doświadczenie swoim współpracownikom.

Uczestnicy programu będą:

 • zdobywać unikatową wiedzę na temat wystawy stałej muzeum
 • tworzyć scenariusze edukacyjne dla grup międzynarodowych odwiedzających muzeum
 • uczyć się, jak włączać materiały muzealne do edukacji szkolnej
 • nawiązywać kontakty oraz dzielić się doświadczeniem z edukatorami z Europy

Zasady naboru:

 • kandydaci z Polski formularz aplikacyjny (do pobrania na dole strony), CV oraz rekomendacja od instytucji muszą złożyć do 16 kwietnia 2015 roku drogą elektroniczną:
  Katarzyna Kulińska, [email protected]
 • rekrutacja dla kandydatów z innych krajów europejskich została zakończona 31 marca 2015
 • wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 20 kwietnia 2015 roku
 • wszystkie zajęcia będą odbywały się w języku angielskim. Wymagana znajomość języka na (minimum) poziomie b2
 • ostateczna wersja programu wydarzenia zostanie przesłana po zakończeniu procesu rekrutacyjnego
 • informacje zamieszczone w formularzu nie będą upowszechniane
 • wszystkie koszty związane z wydarzeniem pokrywają organizatorzy – koszty podróży, transportu, zakwaterowania, wyżywienia, zajęć oraz potrzebnych do nich materiałów
 • zakwalifikowane osoby zobowiązują się wziąć udział w całym seminarium

 

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”