Edukacja
Zgłoszenia do 7 czerwca

Zapraszamy studentów z Polski i Izraela do udziału w Polsko-Izraelskiej Wymianie Młodzieży

Grupa młodych osób przed budynkiem Biblioteki Narodowej i instalacji z pegazem.
fot. Alicja Szulc

Polsko-Izraelska Wymiana Młodzieży: program edukacyjny dla studentów z Polski i Izraela od 2006 roku pomaga poznawać polsko-żydowską historię i współczesność, umożliwia kulturową wymianę, wspólne twórcze działanie i przezwyciężanie uprzedzeń.

Co roku w okresie letnim Izraelczycy spotykają się z polskimi uczestnikami projektu podczas twórczych działań. Przez dwa tygodnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN uczestnicy realizują projekty edukacyjno-artystyczne oraz poznają historię swoich narodów i kultur.

Następnym etapem projektu jest wyjazd polskich uczestników na wymianę studencką na Uniwersytet w Tel Awiwie.  Bogata oferta edukacyjna uniwersytetu pozwala na wybranie przedmiotów ukierunkowanych według indywidualnych zainteresowań. Studenci mają również możliwość uczestnictwa w kursie języka hebrajskiego. 

W tegorocznej edycji programu uczestnicy będą poznawać oraz poddawać krytycznej analizie wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wezmą udział w warsztatach antydyskryminacyjnych oraz warsztatach multimedialnych, podczas których będą realizować projekty multimedialne na tematy związane z Muzeum.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 7 czerwca 2015 roku. Na rekomendacje czekamy do 15 czerwca. Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne można znaleźć na stronie poświęconej programowi wymian

Serdecznie zapraszamy!