Wydarzenie
30.04.2015

Dwa wyróżnienia dla muzeum w prestiżowym konkursie Sybilla na wydarzenie muzealne roku

Muzeum POLIN zostało wyróżnione w dwóch kategoriach w XXXV Konkursie na muzealne wydarzenie roku Sybilla 2014. Wyróżnienia wręczono 24 kwietnia 2015 r. na gali w Teatrze Wielkim w Łodzi, w czasie I Kongresu Muzealników Polskich.

Otrzymaliśmy  wyróżnienie w kategorii wystawy historyczne i archeologiczne za wystawę stałą „1000 lat historii Żydów polskich” oraz w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury za konserwację kuczki z Szydłowca (zobacz więcej informacji o kuczce).

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, a patronuje mu Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum POLIN uczestniczyło w konkursie po raz pierwszy.  

>> Pełna lista laureatów znajduje się na stronie NIMOZ.