Edukacja

Relacja: Druga edycja Letniej Akademii Szkoły Polin zakończona

Druga edycja Letniej Szkoły Akademii Polin zakończyła się 11 lipca. Podczas tygodniowego programu grupa 18 edukatorów z Europy i Stanów Zjednoczonych przebywała w Muzeum i uczestniczyła w warsztatach, wykładach i wycieczkach, których celem było zdobycie dogłębnej wiedzy o historii polskich Żydów oraz wspólne opracowanie nowych sposobów zwiedzania Wystawy Stałej. Uczestnicy mieli też za zadanie przemyślenie projektów edukacyjnych opartych na zasobach Muzeum.

Tematem przewodnim seminarium były migracje. Uczestnicy śledzili historie migracji prezentowane na Wystawie Stałej i dyskutowali nad ich związkami ze współczesnością. Uczestnicy skupili się na różnych tematach związanych z wystawą, m.in. tolerancją i powojennymi przesiedleniami ludności. Część grupy zajęła się doświadczeniem wystawy przez zwiedzających i przygotowała eksperymentalną ścieżkę zwiedzania opartą na otwartych skojarzeniach i refleksji nad przestrzenią muzeum.

Obejrzyj film.

Seminarium PASS było wyjątkową okazją, do zapoznanie się z historią, której musimy być lepszymi nauczycielami. Było to także niesamowite doświadczenie międzynarodowej kolegialności, przestrzeni i czasu dla edukatorów do spotkania ponad granicami, możliwości wzbudzenia zainteresowania tym ważnym obszarem nauki: historii polsko-żydowskiej. Poza budowaniem sieci kontaktów, ten tydzień pomógł stworzyć "więź edukatorów uczących się", którzy pozostaną w kontakcie, będą odwiedzać się nawzajem i wzajemnie przekonywać o potrzebie nauczania tej historii skutecznie i atrakcyjnie i do wykorzystywania do tego celu Muzeum Polin, gdyż jest ono zasobem, który jest jednocześnie bogaty w swej odrębności, ale też  w znaczeniu uniwersalnym: ukazana jest w nim historia człowieczeństwa, przedstawiona wyjątkowo przystępnie za pośrednictwem przekonującej i dynamicznej Wystawy Stałej, i sposobu w jaki jego pracownicy przywracają historię do życia i nadają jej nowe znaczenia.

Jim McGarry, Director of the Sr. Dorothy Stang Center for Social Justice and Community Engagement at Notre Dame de Namur University, USA

Realizacja projektu możliwa dzięki wsparciu:

Phyllis Cook    

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce - logo

Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”