Edukacja

Ponad 2,5 mln odbiorców programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Program Żydowskie dziedzictwo kulturowe dzięki wsparciu z funduszy norweskich jest realizowany od dwóch lat. Dotarliśmy w tym czasie do ponad 2,5 miliona odbiorców. Poniżej prezentujemy Państwu krótkie zestawienie liczbowe:

 • 430 tys. dzieci i młodzieży bezpośrednio lub on-line uczestniczyło w zajęciach edukacyjnych
 • 1500 warsztatów, spacerów edukacyjnych i spotkań dla dzieci i młodzieży
 • 50 nauczycieli Ambasadorami POLIN w całej Polsce
 • 80 tys. odbiorców Muzeum na kółkach
 • ponad 1200 wolontariuszy i 850 szkół w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile
 • 2 miliony użytkowników portalu www.sztetl.org.pl
 • 170 tys. internautów na stronie www.sprawiedliwi.org.pl

We wrześniu 2013 roku Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN otrzymało od Królestwa Norwegii, poprzez fundusze norweskie, grant w wysokości 3,2 miliona euro na okres 32 miesięcy. Grant ten umożliwia realizację programu Żydowskie dziedzictwo kulturowe, którego celem jest promocja tolerancji i przygotowywanie młodzieży do życia we współczesnym wielokulturowym społeczeństwie. Adresatami programu są przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna, edukatorzy oraz osoby i społeczności w całej Polsce, które mają utrudniony dostęp do kultury.

Na program Żydowskie dziedzictwo kulturowe składają się różnorodne inicjatywy:

 • mobilna wystawa edukacyjna Muzeum na kółkach,
 • programy dla szkół wszystkich poziomów nauczania,
 • akcja społeczno-edukacyjna Żonkile,
 • portale: Wirtualny Sztetl i Polscy Sprawiedliwi
 • edukacja dla dorosłych m. in.: warsztaty, debaty, wykłady,
 • program historii mówionej,
 • wystawy czasowe i wirtualne.

Planujemy kontynuację większości wymienionych projektów, a także m. in. stworzenie dużej edukacyjnej platformy wirtualnej Żydowska Warszawa, realizację serii filmów dla szkół o historii i kulturze polskich Żydów i organizację międzynarodowej konferencji Projekty ochrony żydowskiego dziedzictwa kulturowego w Europie.

Program realizowany jest we współpracy z instytucjami norweskimi: HL-Senteret, European Wergeland Center, Falstad Center oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim.

Więcej o poszczególnych projektach można przeczytać tutaj.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”