Rezydencje artystyczne

Sharon Lockhart – trzynasta rezydencja artystyczna w muzeum

Amerykańska artystka Sharon Lockhart w ciągu ostatniego ćwierćwiecza współpracowała z różnymi społecznościami w tworzeniu filmów i zdjęć, które będąc atrakcyjnymi wizualnie, były jednocześnie zaangażowane społecznie. W jej ostatnim projekcie Lockhart opiera się na spuściźnie polsko-żydowskiego pisarza i pedagoga Janusza Korczaka.

Odwołuje się do tradycji „Małego Przeglądu” – dodatku do żydowskiego dziennika w latach 1926–1939.

Redakcja gazety, na którą  składały się informacje o dziecięcych doświadczeniach, skargach i obserwacjach, zaczerpnięte z listów, spotkań i rozmów telefonicznych z dziećmi, znajdowała się w sąsiedztwie Muzeum POLIN. W dzisiejszej siedzibie Komendy Stołecznej Policji (Nowolipie 2). Wydawnictwo to było pionierskim przykładem realnego autorstwa polskich dzieci i młodzieży.

Latem 2014 i 2015 roku Lockhart zorganizowała po raz pierwszy warsztaty dla niepełnoletnich wychowanek Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku, mające na celu odkrycie ich twórczego potencjału, uświadomienie znaczenia zabawy, wolności i tworzenia więzi społecznych.

W 2014 roku dziewczęta pracowały nad wydobyciem własnego, indywidualnego głosu i nad sposobami wyrażania własnych poglądów na świat. Rok później, grupa uczestniczek skupiła się na pracy z ruchem i jego psychologicznym podłożem, rozwijaniu mechanizmów przystosowania się, wyrażania obaw i pragnień, zmysłowym doświadczaniu świata.

We współpracy z Muzeum POLIN w 2016 roku Lockhart stworzy kolejny cykl warsztatów, skupionych tym razem na poszukiwaniu własnego głosu poprzez pisanie, improwizację czy muzykę.

Na kanwie stworzonych materiałów powstanie wielkoformatowa płachta – rodzaj uproszczonego tabloidu służącego precyzyjnej dystrybucji informacji. Tym samym artystka zaadaptuje format o bogatej historii, który był wykorzystywany w przeszłości zarówno w publikacjach demokratów, aktywistów, jak i wydawnictwach edytorskich czy graficznych.

Rezydencja Sharon Lockhart towarzyszy wystawie „Obecność/ Brak/ Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie” (11.03–25.04.2016), w ramach której artystka premierowo pokaże zwiastun projektu „Rudzienko”.

Wydarzenia otwarte w ramach rezydencji:

  • 20 marca, godz. 17:00, Performance wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Rudzienko”
  • 20 marca, godz. 18:00, Spotkanie z artystką

Pobyt twórczy w Warszawie podsumuje spotkanie z Sharon Lockhart. Poprowadzi je Szymon Maliborski, kurator Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Więcej o artystce

Sharon Lockhart jest absolwentką San Francisco Art Institute, a także Pasadena Art Center College of Design. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach solowych w miejscach takich jak m.in.: LACMA Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles), Muzeum Izraela (Jerozolima), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (San Francisco), Kunstverein (Hamburg), Walker Art Center (Minneapolis), Muzeum Sztuki Współczesnej (Chicago).

A także w ramach wystaw grupowych, m.in. w: Muzeum Guggenheima (Nowy Jork i Bilbao), MoMA PS1 (Nowy Jork), Kunsthaus Graz. Brała udział także w biennale w Liverpoolu (2014), Szanghaju (2014), Sydney (2006), a także Whitney Biennale (Nowy Jork). 

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”