Edukacja

Muzeum za złótówkę

fot. Alicja Szulc

Od 1 czerwca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów do zwiedzania wystaw za złotówkę. Wszystkie dzieci powyżej 7 roku życia oraz ucząca się młodzież do 26 roku życia mogą odwiedzić Muzeum, kupując bilet w cenie 1 złoty. 

Program "Muzeum za Złotówkę" to nowa inicjatywa Muzeum POLIN umożliwiająca dzieciom i młodzieży zwiedzanie i zdobywanie wiedzy na temat historii Żydów polskich w przystępnej cenie. W ramach Programu możliwe jest zwiedzanie indywidualne lub grupowe.

>>czytaj więcej o wystawie stałej

Muzeum POLIN w kwietniu tego roku zostało wyróżnione prestiżową nagrodą European Museum of the Year Award 2016 (EMYA – Europejskie Muzeum Roku 2016). Jury doceniło walory wystawy stałej prezentującej 1000 lat wspólnych losów Polaków i Żydów oraz działalność edukacyjną, naukową i społeczną Muzeum POLIN. Miesiąc później POLIN przyznano nagrodę European Museum Academy, w uzasadnieniu Grono wybitnych europejskich muzealników uznało POLIN za „najwyższej klasy instytucja kultury, która dociera do szerokiego grona odbiorców na całym świecie i dlatego też w pełni zasługuje na miano Muzeum Totalnego”.  

>>zaplanuj wizytę

 

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

07.06.2016