Rezydencje artystyczne
11–31.07.2016

Yael Vishnizki Levi – nowa rezydencja artystyczna w muzeum

Yael Vishnizki Levi. Rękopis listu.
fot. Archiwum artystki

Yael Vishnizki Levi we współpracy z Muzeum POLIN zrealizuje krótki film, formą nawiązujący do teatru cieni. Scenariusz autorstwa artystki – dialog dwóch protagonistów – dotyczy m.in. zmagań jednostki z ideologią i reżimem, porusza temat żydowskiej imigracji do Izraela, a także przywołuje okres transformacji ustrojowej po 1989 roku. Uczestnikami dialogu są dziadek artystki i Władysław Gomułka, którzy faktycznie spotkali się przed drugą wojną światową.

Punktem wyjścia dla projektu artystki, przedstawicielki trzeciego pokolenia, są losy jej rodziny na których ślad trafiła niedawno w archiwach państwowych, nadające szczególny kontekst jej własnej przeprowadzce z Izraela do Polski.

Spotkanie z Yael Vishnizki Levi, podczas którego artystka przybliży efekty swojej pracy w Warszawie, odbędzie się 29 lipca, o godz. 18:00 w siedzibie muzeum. Rozmowę z artystką poprowadzi dr hab. Marcin Napiórkowski – kulturoznawca związany z Instytutem Kultury Polskiej UW, zajmujący się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną.

Spotkanie prowadzone będzie w j. angielskim, z tłumaczeniem na j. polski.

 

Więcej o artystce

Yael Vishnizki Levi studiowała na The Cooper Union for The Advancement of Science and Art (Nowy Jork), The Bezalel Academy of Art and Design (Jerozolima) i Uniwersytecie w Tel Awiwie. Była inicjatorką i kuratorką projektu Six Verbs Movement realizowanego w ramach XX edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Brała udział w wystawie Vot Ken You Mach w Muzeum Współczesnym Wrocław.

Więcej o projekcie rezydencji artystycznych 

Program „Muzeum Otwarte – edukacja w działaniu” jest realizowany  w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Realizacja projektu dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”