Edukacja
03.08.2016

Relacja: V edycja kursu dla nauczycieli „Nauczanie z użyciem relacji w XXI wieku”

W dniach od 24 do 29 lipca b.r. grupa 13 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski miała szansę nauczyć się, w jaki sposób wykorzystywać w swojej pracy video relacje świadków i uczestników historii XX wieku.

W szkoleniu zorganizowanym wspólnie przez Muzeum Polin i USC Shoah Foundation udział wzięli nauczyciele i nauczycielki uczący zarówno w gimnazjum, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych. Wśród tegorocznych uczestników i uczestniczek programu widoczne było niezwykłe zainteresowanie historią lokalną i zogniskowali oni swoje poszukiwania wokół świadectw dotyczących historii miast, w których mieszkają i pracują. Kilkoro uczestników skupiło się szczególnie na poszukiwaniach świadectw absolwentów szkół, w których uczą.

Niezwykle użyteczne okazały się warsztaty pokazujące, jak edytować fragmenty video relacji, aby można ich krótkie fragmenty wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych.  Docenione zostały również wykłady dotyczące wykorzystania relacji w konkretnych projektach edukacyjnych na Węgrzech, o których opowiedziała Andrea Szonyi, starsza konsultantka edukacyjna USC Shoah Foundation oraz wykład Martina Smoka, starszego konsultanta programów międzynarodowych USC Shoah Foundation z Czech, który przedstawił historię wykorzystania Żyda jako  konstruktu mitycznego wroga w propagandzie od średniowiecza do współczesności.

Przez najbliższy rok uczestnicy programu będą tworzyli swoje własne projekty edukacyjne i scenariusze lekcji, które zaprezentują w przyszłym roku podczas dwudniowego spotkania konsultacyjnego.

Partner:

Program edukacyjny dla szkół odbywa się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

 

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”