Nauka

Dr Jolanta Mickutė

Dr Jolanta Mickutė była adiunktem na Wydziale Politologii i Dyplomacji na uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie oraz w Wileńskim Instytucie Jidysz na Uniwersytecie Wileńskim. Jest  członkiem litewskiej organizacji pozarządowej „Etniczna Kuchnia”, która poprzez działania artystyczne i innowacyjne metody pedagogiczne promuje idee wielokulturowości i społeczeństwa obywatelskiego (http://www.pasauliovirtuve.org/en/).

Jolanta Mickutė obroniła doktorat na Indiana University Bloomington w Stanach Zjednoczonych; ukończyła również studia MA na Uniwersytecie Oksfordzkim i Uniwersytecie Wileńskim. Oprócz znajomości języka litewskiego, który jest jej ojczystym, badaczka posługuje się j. angielskim, polskim, niemieckim, rosyjskim i jidysz. Jest autorką wielu artykułów na temat żydowskiego nacjonalizmu, międzywojennej Polski, żydowskich kobiet, kultury jidysz i ‘gender’, m.in. „Making of the Zionist Woman: Zionist Discourse on the Jewish Woman’s Body and Selfhood in Interwar Poland” oraz „Der Zionismus der Frauen und seine Übertragung in institutionelle Macht: Polens WIZO-Frauen in der Zwischenkriegszeit”. Dr Mickutė prezentowała wyniki swoich badań na wielu konferencjach w Europie, Izraelu i w Stanach Zjednoczonych.

Podczas swojego czteromiesięcznego Pobytu Badawczego będzie pracowała nad projektem: “Modern, Zionist, Feminist: The Politics of Culture, Ethnicity, and Gender in Interwar Poland, 1918-1939” (Nowoczesne, syjonistyczne, feministyczne: polityka kulturowa, etniczna i gender w międzywojennej Polsce, 1918-1939). W swoich badaniach będzie analizowała jak żydowskie kobiety, będące częścią żydowskiej mniejszości i walczące ze swoim statusem podwójnej marginalizacji, stały się aktywne politycznie i społecznie. Szczególną uwagę poświęci sposobom, dzięki którym polskie Syjonistki, zróżnicowane klasowo i pokoleniowo, były w stanie zademonstrować swoją wartość społeczną i indywidualną poprzez działalność polityczną, społeczną, edukacyjną i jako gospodynie domowe. Ponadto, dr Mickutė będzie badała zakres wspólnych działań Żydówek i kobiet innych nacji na polu społeczno-politycznym.

Jolanta Mickutė będzie prowadzić badania w  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w Żydowskim Instytucie Historycznym w okresie od lipca do października 2016 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.