Nauka

Dr Katharina Friedla

Dr Katharina Friedla jest pracownikiem naukowym w Instytucie Yad Vashem. Dr Friedla obroniła doktorat w Instytucie Wschodnioeuropejskiej i Żydowskiej Historii na Wydziale Historii Uniwersytu w Bazylei (Szwajcaria). Jej praca doktorska nosi tytuł: "Żydowskie przestrzenie życiowe w Breslau i we Wrocławiu, 1933-1949: strategie przetrwania i bytowania, asertywność i tożsamość, doświadczenie prześladowania".

Studiowała historię, studia wschodnioeuropejskie i judaistykę na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie i na Hebraiskim Uniwersytecie w Jerozolimie. Doskonale zna niemiecki i polski, biegle włada jidysz, angielskim, rosyjskim i hebrajskim. Opublikowała szereg książek i artykułów na temat deportacji Żydów do Związku Radzieckiego oraz dziejów Żydów w Niemczech przed, podczas i po II wojnie światowej, m.in monografię "Juden in Breslau Wrocław, 1933–1949: Überlebensstrategien, Selbstbehauptung und Verfolgungserfahrungen" (Reihe: Lebenswelten Osteuropäischer Juden, Bd. 16), Böhlau Verlag, Wien/ Köln/ Weimar 2015.

Podczas czteromiesięcznego pobytu badawczego dr Friedla będzie pracowała nad projektem "Topografia, doświadczenie i pamięć o życiu w drodze: polscy Żydzi w Związku Radzieckim (1939-1959)". Analizie podda mało dotąd znany i sporadycznie tylko eksploatowany temat polskich Żydów na Wschodzie podczas II wojny światowej. Jej zainteresowania skupią się na analizie problemu transformacji pamięci indywidualnej i zbiorowej dotyczącej tego aspektu żydowskiej historii. Badania te pozwolą udzielić odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wiedza na ten temat ulegała przekształceniom pod wpływem zmieniających się uwarunkowań politycznych i społecznych.

Dr Katharina Friedla będzie prowadzić badania w  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i w Żydowskim Instytucie Historycznym w okresie od października 2016 do stycznia 2017 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce..