Seminarium

Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie

Fundacja Shalom
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Fundacja Shalom i Centrum Kultury Jidysz po raz piętnasty organizuje Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie. Partnerem seminarium jest Muzeum POLIN.


3 lipca – 21 lipca 2017

Międzynarodowe Letnie Seminarium Języka i Kultury Jidysz w Warszawie cieszy się ogromnym zainteresowaniem pasjonatów kultury jidysz z całego świata. Biorą w nim udział studenci m.in. z USA, Europy Zachodniej i Wschodniej, Izraela oraz Brazylii, Japonii czy Egiptu. Uczestnicy seminarium to zarówno osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem jidysz, jak i te, które słyszały go w domu, w tym natywni mówcy języka.

Lektoraty prowadzone są na czterech poziomach zaawansowania.

Przez kilkanaście lat organizacji kursów stacjonarnych w warszawie i Łodzi oraz letnich seminariów językowych, Fundacja Shalom wykształciła ok. 1000 osób posługujących się językiem jidysz. Wśród nich znajdują się badacze, artyści, tłumacze, osoby działające na rzecz przywracania pamięci i ochrony dziedzictwa żydowskiego. Wśród absolwentów kursów znajdują się czynni tłumacze i lektorzy tego języka, którzy kształcą kolejne pokolenia miłośników jidysz.

Celem projektu jest popularyzacja języka i kultury jidysz, nauka języka, prezentowanie osobom zainteresowanym kulturą jidysz szerokich informacji na jej temat, integracja środowiska jidyszystów, badaczy języka jidysz oraz osób zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego, wymiana doświadczeń, kształcenie specjalistów oraz budowanie wspólnoty osób mówiących w jidysz i uczących się tego języka.

Kadrę seminarium tworzą najlepsi specjaliści z Polski i zagranicy. Wykładowcami podczas poprzednich edycji byli m.in.: prof. Dov Noy (Uniwersytet Hajfski), dr Paul Glasser (YIVO), prof. Abraham Lichtenbaum (IWO) czy Daniel Galay (Bejs Lejwik).
W 2017 roku zajęcia prowadzić będą  m.in. dr. Natalia Krynicka (Medem Bibliotheque, Paryż) oraz dr Karolina Szymaniak (ŻIH, CKJ) czy dr Agata Kondrat.

W programie: lektorat języka jidysz (60h) oraz dodatkowe zajęcia popołudniowe (tutorial), konwersacje, warsztaty (warsztat teatralny, piosenki, gotowania, przekładu, czytania rękopisów), wykłady, projekcje filmów, spotkania z natywnymi mówcami języka jidysz, wycieczki z przewodnikiem oraz wspólny szabat.

Lokalizacja: Zajęcia będą się odbywać w siedzibie Centrum Kultury Jidysz, położonej przy ulicy Andersa 15 (róg Anielewicza) – w sercu dawnej żydowskiej Warszawy.

Koszt:

  • Kurs trzytygodniowy:
    Cena normalna: 2100 zł
    Cena ulgowa*: 1200 zł
  • Kurs dwutygodniowy
    Cena normalna: 1400 zł
    Cena ulgowa*: 800 zł

*Cena ulgowa: Cena ulgowa obowiązuje studentów (konieczne poświadczenia statusu studenta lub doktoranta) oraz seniorów. Przewidziana jest ograniczona liczba stypendiów.

Zgłoszenia należy składać do 21 maja 2017. Wniosek o stypendium należy złożyć do 30 kwietnia 2017.

Kontakt z Organizatorem:

Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa
tel.: +48 22 409 91 00, faks.: +48 22 620 05 59
e-mail: zumerkurs@shalom.org.pl

Więcej informacji: jidyszland.pl

 

Projekt współfinansowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Projekt współfinansowany przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

21.03.2017