Spotkanie

Podsumowanie projektu "Przepis na Muranów"

Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka Inicjatywa Sąsiedzka
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN od początku swojego istnienia przykłada dużą wagę do współpracy z muranowskimi sąsiadami. Wielokrotnie realizowało projekty związane z Muranowem i adresowane do muranowian. Były to zarówno duże imprezy w rodzaju Dnia Sąsiada czy pikniku na skwerze obok Muzeum z okazji Dnia Dziecka, jak i kameralne, adresowane do mniejszych grup odbiorców przedsięwzięcia – Muranów_polifonie czy spektakl Muranów 2015.


Więcej informacji na temat programów dla Muranowa >>

Obecny projekt, którego owocem jest Inicjatywa Sąsiedzka "Przepis na Muranów" i dzień sąsiedzki 18 marca 2017 roku miał nieco odmienny charakter. Chcieliśmy przede wszystkim poznać opinie Sąsiadek i Sąsiadów na temat Muzeum, porozmawiać o ich potrzebach na dalsze ożywienie Muranowa i wzajemną integrację,  a także zachęcić lokalną społeczność do wspólnej realizacji powstałych w trakcie dyskusji pomysłów. Spotkaliśmy się też z organizacjami i instytucjami muranowskimi, aby lepiej się poznać i połączyć siły, oraz z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych i administratorów, aby pomogli nam skuteczniej docierać z informacjami o ofercie Muzeum do muranowian.

Nad scenariuszem inauguracji Inicjatywy Sąsiedzkiej "Przepis na Muranów" pracowała przez ostatnie pół roku grupa kilkunastu mieszkanek i mieszkańców Muranowa. Podczas pierwszych spotkań, prowadzonych w formie warsztatów, rozmawialiśmy szczerze o tym, w jaki sposób lokalna społeczność postrzega Muzeum, w jaki sposób możemy się bardziej włączyć w działania sąsiedzkie, jakie są najważniejsze problemy, w rozwiązaniu których moglibyśmy pomóc. Bazując na tym, czego się dowiedzieliśmy, szukaliśmy wspólnie rozwiązań, nad którymi moglibyśmy razem pracować.

Spotkania odbywały się nie tylko w siedzibie Muzeum POLIN, ale również w siedzibach partnerów zaangażowanych w projekt, czyli okolicznych organizacji i instytucji. Zaczęliśmy od spotkań roboczych w Jadłodajni Jaś i Małgosia oraz w siedzibie państwomiasto, odwiedziliśmy m.in. siedzibę Rady Osiedla, jedną z nowo otwartych sal Kina Muranów jeszcze przed udostępnieniem jej szerszej publiczności, zawitaliśmy na drugą stronę al. Jana Pawła II, czyli do wolskiej części Muranowa i siedziby Fundacji Jeden Muranów. Byliśmy też w Stacji Muranów oraz Spółdzielni Socjalnej Wola.

Grupa muranowian stworzyła bank pomysłów odpowiadających na ich potrzeby, z którego wybrała do realizacji propozycję Karty Muranowa – oferty kulturalno-społecznej przeznaczonej specjalnie dla muranowian, łączącej Muzeum POLIN i inne organizacje i instytucje na Muranowie. Karta nie została wdrożona w trakcie projektu, prace nad nią trwają. Dzięki pracy zaangażowanych mieszkańców – gospodarzy wydarzenia – powstał natomiast program sąsiedzkiego spotkania pod nazwą Inauguracji Inicjatywy Sąsiedzkiej "Przepis na Muranów", podczas którego Muzeum POLIN razem z Radą Osiedla oraz zaprzyjaźnionymi organizacjami i innymi podmiotami z Muranowa zaprosiło mieszkańców do wspólnego stołu, a wcześniej do uczestnictwa w szeregu atrakcji. Odbyły się m.in. dwa spacery po Muranowie zorganizowane przez mieszkańców, oprowadzanie po kulisach Muzeum, wystawie czasowej i stałej, pokaz zdjęć "Muranoteki" Stacji Muranów w Kinie Muranów. Na koniec dla mieszkańców zaśpiewał Chór POLIN. W wydarzeniu wzięło udział 509 mieszkańców Muranowa.

26.04.2017