Muzeum
11.05.2017

TOP Inwestycje Komunalne 2017

TOP Inwestycje Komunalne 2017 Edycja Specjalna PPP
Nagrodę TOP Inwestycje Komunalne 2017 Edycja Specjalna PPP odebrał pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Sławomir Różański, fot. materiały prasowe

11 maja podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Muzeum POLIN otrzymało nagrodę w kategorii TOP Inwestycje Komunalne 2017 Edycja Specjalna PPP. Wyróżnienie przyznawane przez Portalsamorzadowy.pl odebrał pełnomocnik zarządu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Sławomir Różański.

W ramach plebiscytu Top Inwestycje Komunalne od lat wyróżniane są najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne. Celem nagród jest wskazywanie prorozwojowego efektu wyróżnionych projektów dla gospodarki, regionu i mieszkańców.

W tym roku Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników, wybrała laureatów spośród inwestycji oddanych do użytku w latach 2006–2016, zrealizowanych przez samorządy (spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST), ale tylko i wyłącznie we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji.

Konkurs organizuje redakcja Portalsamorządowy.pl z pomocą Rady Konsultacyjnej w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.