muzeum
fot. Kamil Grądzki

O muzeum

Inicjatywa utworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich narodziła się w Stowarzyszeniu Żydowski Instytut Historyczny i stopniowo zyskała uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wsparciu indywidualnych oraz instytucjonalnych darczyńców z całego świata w 1995 r. możliwe było rozpoczęcie prac nad projektem muzeum i kontynuowanie ich – jako inicjatywy społecznej – aż do roku 2005 r.

Wtedy, na wniosek Stowarzyszenia ŻIH, ówczesny prezydent stolicy Lech Kaczyński zdecydował o utworzeniu partnerstwa publiczno-prywatnego, wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kierowanym przez Waldemara Dąbrowskiego. Oficjalnie powołane na mocy trójstronnego porozumienia Muzeum patronatem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.

Dzięki funduszom otrzymanym głównie od osób prywatnych i fundacji z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski z czasem możliwe stało się opracowanie projektu przyszłego muzeum, zgromadzenie unikatowej dokumentacji o polskich judaikach w kraju i za granicą, a także zbudowanie szerokiego poparcia międzynarodowego, konieczne dla zebrania funduszy potrzebnych do projektowania i produkcji wystawy stałej.

Wieloletnie starania Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce przyniosły efekt 25 stycznia 2005 r. Tego dnia, z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego, w porozumieniu z Ministrem Kultury, powołano do życia Muzeum w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowę, na podstawie której powstała wspólnie finansowana instytucja kultury, podpisali Lech Kaczyński, Waldemar Dąbrowski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz prof. Jerzy Tomaszewski, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia ŻIH.

  Nagrody dla Muzeum POLIN
 

W 2016 roku Muzeum POLIN zostało wyróżnione prestiżową nagrodą European Museum of the Year Award 2016 (Europejskie Muzeum Roku 2016).

"Muzeum POLIN podjęło wyzwanie stworzenia głębokiej w swej wymowie wystawy stałej, nie posiadając kompleksowych zbiorów. Program wystaw czasowych, działania edukacyjne, konferencje, staże i rezydencje artystyczne sprawiają, iż muzeum stało się ośrodkiem dialogu i krzewienia wiedzy o historii i dziedzictwie żydowskim" czytamy w uzasadnieniu.

Zobacz, jakie nagrody i wyróżnienia przyznano Muzeum POLIN >>

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Na mocy umowy trójstronnej strona publiczna sfinansowała m.in. koszt budowy budynku i jego wyposażenia. Stowarzyszenie ŻIH odpowiada m.in. za sfinansowanie i organizację procesu tworzenia wystawy głównej (szczegóły: Partnerstwo publiczno-prywatne).

Muzeum POLIN jest nowoczesną instytucją kultury – muzeum historycznym ukazującym 1000 lat dziejów polskich Żydów. Jest też miejscem spotkań i dialogu tych wszystkich, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, którzy z polsko-żydowskiej historii chcą wyciągnąć wnioski na przyszłość, którzy chcą zmierzyć się ze stereotypami i stawić czoła współczesnym zagrożeniom, takimi jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. Służąc ideom otwartości, tolerancji i prawdy Muzeum POLIN przyczynia się do wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów.

Muzeum powstało dzięki zaangażowaniu setek osób. Nie można jednak pominąć ogromnego wkładu inicjatorki i pierwszej koordynatorki projektu – Grażyny Pawlak i Jerzego Halbersztadta, który w latach 1999-2011 kierował całością prac Stowarzyszenia ŻIH nad utworzeniem Muzeum, a w latach 2006 – 2011 piastował stanowisko dyrektora Muzeum oraz Piotra Wiślickiego, który od 2011 r. odpowiadał za zaprojektowanie i wybudowanie wystawy stałej Muzeum POLIN. Od samego początku projekt Muzeum jest wspierany przez Mariana Turskiego, który do 2011 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia ŻIH, a od 2009 r. jest Przewodniczącym Rady Muzeum.

Dyrektorzy Muzeum

Pierwszym dyrektorem Muzeum POLIN był Jerzy Halbersztadt, jego następczynią była Agnieszka Rudzińska, pełniąca obowiązki dyrektora do czerwca 2012. Następnie przez blisko dwa lata obowiązki dyrektora pełnił Andrzej Cudak. W latach 2014-2019 Dyrektorem Muzeum był profesor Dariusz Stola. Obecnie Dyrektorem Muzeum jest Zygmunt Stępiński.

Tłumaczenie na polski język migowy

 

Raport roczny 2018  pobierz plik PDF >>

Raport roczny 2019  pobierz plik PDF >>

Raport roczny 2020  pobierz plik PDF >>

Raport roczny 2021-2022  pobierz plik PDF >>

Raport roczny Stowarzyszenia ŻIH 2023 – pobierz plik PDF >>